Sum ved visse
kritiske sygdomme

Får man konstateret visse kritiske sygdomme, inden man fylder 67 år, kan man få udbetalt en sum på 100.000 kr. fra gruppeforsikringen. Det er naturligvis en forudsætning, at man er omfattet af gruppeforsikringen.

Eksempler på sygdomme, der er dækket:

  • Blodprop i hjertet
  • De fleste ondartede kræftformer
  • Dissemineret sklerose
  • Hjerneblødning eller blodprop i hjernen (apopleksi)
  • Muskelsvind
  • Nyresvigt
  • Parkinsons sygdom

Hvis sygdommen er diagnosticeret inden 1. juli 2002, inden dækningen blev indført eller før man blev optaget i pensionskassen, er man ikke omfattet af forsikringen.For medlemmer over 60 år, er det yderligere en betingelse, at sygdommen er diagnosticeret efter 1. juli 2003 og for medlemmer over 65 år skal sygdommen være diagnosticeret efter 1. januar 2011.

Får man konstateret en anden kritisk sygdom minimum tre måneder efter den første, er man som hovedregel berettiget til endnu en sum på 100.000 kroner. Hvis den første udbetaling sker ved accept på venteliste, regnes de tre måneder fra operationstidspunktet.

Man kan søge om kritisk sygdom senest seks måneder, efter dækningen ophører, hvis den kritiske sygdom blev konstateret, mens man var dækket. Udbetaling ved en kritisk sygdom bliver modregnet i en eventuel gruppeforsikringssum ved død, hvis dødsfaldet sker mindre end tre måneder efter, at diagnosen for en kritisk sygdom er stillet.

Forenede Gruppeliv administrerer dækningen og afgør, om man er berettiget til en sum.

Brev fra Sundhedsstyrelsen

Pensionskassen giver hver måned Sundhedsstyrelsen besked om, hvilke medlemmer der har en forsikring ved visse kritisk sygdomme. Herefter samkører Sundhedsstyrelsen selskabernes data med de diagnoser, der er registreret i Landspatientregistret.

I de tilfælde, hvor der er sammenfald mellem forsikrede og patienter, sender Sundhedsstyrelsen et brev til patienterne og opfordrer dem til at kontakte deres forsikrings- eller pensionsselskab. Brevet fra Sundhedsstyrelsen er ment som en ekstra sikkerhed for, at man husker sin forsikring.

Mere information

www.fg.dk kan du se de gældende forsikringsbetingelser og de sygdomme, der er dækket. Du kan også downloade en ansøgningsblanket.

Betingelserne for kritisk sygdom er desuden optrykt i pensionskassens Regler & Paragraffer.

Sidst redigeret: 29. februar 2016
Se aktuelt Se kalender

Link til Min pension