Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på arkitektpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Ansvar i praksis - screening og opfølgning

Det er administrationsselskabets investeringsafdelings ansvar at sikre, at selskaberne i aktieporteføljen overholder den ansvarlige investe­rings­politik.

Den løbende overvågning af samtlige børsnoterede selskaber i aktiepor­teføljen er out­sourcet til et specialiseret, professionelt og uafhængigt screeningsselskab.

Dette selskab gennemgår udvalgte websites globalt:

  • Institutionelle websites (bl.a. FN, US State Departement, IMF, Ver­dens­banken, lokale myndigheder)
  • Finansielle websites (bl.a. Standard & Poors)
  • Udvalgte NGO-websites (bl.a. Amnesty International, Green­peace, SIPRI)
  • Internationale nyhedsmedier (bl.a. Bloomberg, Reuters)
  • Selskabers og brancheorganisationers hjemmesider

Administrationen vurderer ud fra informationerne, om et selskab er uacceptabelt, acceptabelt eller eventuelt sættes på en overvågningsliste, mens der foretages yderligere undersøgelser eller indledes en dialog (engagement) med selskabet. Efter et engagementsforløb skal selskabet enten kategoriseres som acceptabelt eller uacceptabelt. Aktier i uacceptable selskaber tilføjes eksklusionslisten og afhændes.

I porteføljen af direkte ejede ejendomme udlejes ikke til selskaber, der figurerer på eksklusionslisten. Unoterede aktier er underlagt de samme retningslinjer som børsnoterede aktier, således at den ansvarlige politik inddrages via due diligence-processen og implementeres med de nødvendige aftaler med forvaltere.

I vurderingen af et selskab, der har handlet i strid med Arkitekternes Pensionskasses poli­tikker, lægger investeringsafdelingen vægt på, hvordan selskabet har re­ageret ovenpå en episode. Hvis selskabet har erkendt proble­met, søgt at udbedre skaden og formuleret nye politikker/procedurer for at undgå gentagelse, vejer dette positivt i vurderingen. Hertil kommer, at investe­ringsafdelingen i vurdering af sager i specielt udviklingslande i visse til­fælde tager hensyn til enkelte kulturområders særlige traditioner. En virksomheds holdninger og handlinger bliver i det omfang, det er mu­ligt, i højere grad søgt vurderet i sammenligning med tilsvarende lo­kale virksomheder end med tilsvarende danske eller vestlige virksom­he­der.

I ESG-rapport 2017 findes en opgørelse over, hvor mange kritiske dialoger, vi har indledt og afsluttet siden 2011.