Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på arkitektpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

FOKUS 2017

Klimamål en del af politikken

Aftalen blandt 196 lande på FN’s klimakonference COP21 i Paris markerede et vigtigt skridt fremad i den globale kamp mod klimaforandringer.

Klima har siden 2010 været en eksplicit del af Sampensions ansvarlige investeringspolitik. Fra januar 2017 har Sampension også haft fokus på at understøtte COP21-aftalens klimamål, som blev indarbejdet i den ansvarlige investeringspolitik fra årets start.

Derudover tog Sampension initiativ til at undersøge, hvordan Sampension kan vurdere den samlede klimapåvirkning af virksomheder i hele eller dele af investeringsporteføljen og takten af forbedringer på området. Dette arbejde fortsætter i 2018.

Klimaforandringer er det emne, Sampension oftest har kritisk dialog om, og Sampension har siden 2011 gennemført 52 dialoger med selskaber om klima. 19 er afsluttet med et positivt resultat. For at få kvalificeret baggrundsviden og professionelle kontakter deltager Sampension i netværkene Institutional Investors Group on Climate Change og Carbon Disclosure Project.

 

Sampensions politik: Klima og miljø

Sampension screener investeringerne mod klima og miljø efter hvor høj grad:

  • Virksomhederne overholder den nationale miljølovgivning, herunder arbejdsmiljølovgivningen, i hvert land, hvor virksomheden opererer.
  • Virksomhederne respekterer samtlige ILO-konventioner om arbejdsmiljøet.
  • Virksomhederne tilstræber et renere miljø ved at have fokus på at mindske CO2-udledning, understøtte COP21-aftalens målsætninger og støtte udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier.

Sampension øger klimafokus

Organisationen WWF har taget temperaturen på klimaindsatsen hos de 17 største danske pensionsselskaber. Sampension er rykket et par pladser frem siden sidste år og ligger nu placeret i midterfeltet. Læs artiklen om klimaindsatsen

Sampension investerer i grønne obligationer

Sampension sætter 120 mio. kr. i miljøobligationer fra Den Nordiske Investeringsbank. Investeringen giver et stabilt afkast og udjævner risici blandt Sampensions øvrige investeringer. Læs artiklen

Et eksempel: Bæredygtigt byggeri

Sampension har fået ’guld’ fra Green Building Council Denmark for OPP-sygehus-opførslen i Slagelse. Byggeriet har som det første sygehus i Danmark modtaget en særlig certificering, DGNP guld, for at være bæredygtigt byggeri. Læs om OPP-projektet