Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på arkitektpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Holger Bisgaard

 

 

Holger Bisgaard

Fødselsår: 1952 

Kompetencer og mærkesager

Jeg opstiller til bestyrelsen for Arkitekternes Pensionskasse fordi jeg gerne vil påvirke udviklingen af pensionskassen både med hensyn til afkastet og om investeringerne er etisk og miljømæssig forsvarlige.

Afkastet i pensionskassen har for flere investeringsgrupper ligget under benchmarking og i 2018 var resultatet negativt. Derfor vil jeg arbejde for et bedre afkast af investeringerne.

Ambitionen er, at resultatet skal være blandt de 10 bedste pensionskasser uafhængig af om man er under 40 år, mellem 40-55 år eller over 55 år målt på Fakta om pensions hjemmeside. I dag ligger pensionskassen på en plads mellem 15. og 20.

Nye investeringer skal ske i overensstemmelse med FN’s verdensmål og Parisaftalen. Eksisterende investeringer, som ikke opfylder målene skal udfases over en årrække fx olie og kul investeringer eller for andre investeringer påvirkes igennem aktivt ejerskab så de opfylder målene.

Stillere:

Katrine Østergaard Bang, ansat i Akademisk Arkitektforening
Peder Baltzer Nielsen, ansat som stadsarkitekt i Aalborg
Boris Brorman Jensen, konsulent og ansat på KADK
Tom Nielsen, ansat som professor på Arkitektskolen Aarhus
Claus Ravn, ansat som chefkonsulent i Realdania
Martin Odgaard, ansat som adjunkt på Arkitektskolen Aarhus
Claus Pichard, ansat i Ballerup kommune
Helle Bay, ansat i Københavns kommune

CV

2018-Eget byplanfirma – Bisgaards Kontor
2008-17Kontorchef i Erhvervsstyrelsen og Miljøministeriet 
1998-07Planchef i Københavns kommune
1993-98Chefplanlægger i Roskilde kommune
1989-93Konsulent i KL 
1984-89Regionplanlægger i Aarhus Amt
1982-84Dansk Byplanlaboratorium
1980-82Ole Svenssons tegnestue

Øvrige ledelseshverv

2001-Formand for Jacob Gades Legats bestyrelsen med ansvar for investeringer
2015-Medlem af Det Særlige Bygningssyn
2017-Medlem af bestyrelsen for Nordregio, Stockholm
2019-Medlem af repræsentantskabet for Akademisk Arkitektforening
Censor på Arkitektskolerne, KU og RUC