Alder er ingen hindring siger man, og veterinærinspektør i Fødevarestyrelsen Birte Broberg er et godt eksempel. Arbejdsglæden holder hende til ilden på jobbet, og kommer til at tage opmærksomhed fra hendes fritidsinteresser en tid endnu.

Det er både spændende opgaver og stor indflydelse på hvordan arbejdet tilrettelægges, der holder 69-årige Birte Broberg fuldt beskæftiget et godt stykke ud den officielle pensions alder på 67. Den anerkender hun i øvrigt slet ikke.

”Tidligere var det kun muligt at blive i jobbet til man fyldte 70. Den aldersgrænse er heldigvis ophævet, så nu kan man blive længere, hvis man orker og har noget at bidrage med. For mig er det lysten, der driver værket, og så længe det er spændene, bliver jeg ved”, siger Birte Broberg.

Hun har i mange år arbejdet med dyrevelfærd. Men selv om Birte er fyldt 69, har hun langt fra været med fra starten. Faktisk stammer den første danske lovgivning på området fra 1857, hvor dyrplageri blev strafbart. Den første egentlige dyreværnslov kom i 1916. Birte kom dog først ind i billedet i slutningen af firserne, hvor dyrevelfærd langt fra var så højt på dagsordenen, som det er i dag.

Vi har fået overskud
”At interessen for dyrenes vilkår er steget så meget, handler jo nok om, at vi er blevet et samfund, hvor vi har fået overskud til at interessere os andet og mere end at producere mere og skaffe mad på bordet”, mener Birte.

Aktuelt er hun involveret i flere endog særdeles krævende projekter. Det handler blandt andet om revision af lovgivning, om EU’s regler om hold af grise, især halekupering, udarbejdelse af retningslinjer for hestehold i en uformel undergruppe under EU’s Platform for dyrevelfærd, hvor hun er den danske repræsentant.

”Det er alle udfordringer med en tidsramme, som giver mig mulighed for at følge dem til dørs, og det vil jeg naturligvis gerne”, fortæller Birte Broberg.

Hendes store engagement skyldes måske også, at hun selv holder af dyr. Hun er den lykkelige ejer af en hest, som er opstaldet ikke så langt fra hjemmet i Nordsjælland, og hun ridder gerne en tur, når hun har tid til det.

Følelse af frihed
”Når man har været med på et område i så lang tid, har man også opsamlet en viden, som de yngre kollegaer indimellem kan have glæde af. Det er motiverende, når man kan dele sin viden med andre, men for mig et det ikke en enkelt faktor, der giver arbejdsglæde. Det er helheden og så det, at alderen giver en vis følelse af frihed. I dag arbejder jeg, fordi det er sjovt. Økonomisk ville jeg ikke mærke meget til det, hvis valgte at gå på pension i stedet”, siger Birte Broberg.

Selv om hun er meget optaget af de projekter, der er i gang på jobbet, indrømmer hun dog, at hun også indimellem tænker over, at der er ting i livet, som hun ikke har så meget tid til.

I en ønskesituation
”Jeg tror ikke, at jeg vil få problemer med at få tiden til at gå, når jeg en gang går på pension. Det kan godt være, at der kommer en slags overgangsfase, hvor jeg skal vænne mig til en ny måde at leve på, men jeg er sikker på, at jeg finder ud af at nyde tilværelsen også uden jobbet”, siger Birte.

Ud over at ride, også bruger hun også sin sparsomme fritid på naturrejser, hvor hun studerer vilde fugle og tager billeder, for fotografering er også en hobby.
”Jeg er på mange måder kommet en ønskesituation. Jeg kunne bare gå af, men opgaverne er simpelt hen for spændende, så jeg bliver på arbejde et stykke tid endnu, siger Birte Broberg.