Hos halvdelen af danskerne afhænger tilfredsheden med deres pensionsselskab af, om selskabet investerer etisk. Det viser en undersøgelse af danskernes holdning til etiske investeringer, som Epinion har foretaget for Sampension. Her er danskerne blevet spurgt om deres holdning til investeringer i selskaber, der blandt andet anvender børnearbejde, har miljøbelastende produktion, producerer våben eller mangler overenskomster.

Det er især kvinderne, som vægter det højt, at deres pensionsselskab investerer etisk. Andelen er betydelig lavere blandt mændene.

Hvor meget de etiske investeringer betyder for den enkelte dansker afhænger også af alder. Mens det ikke har den store betydning for de unge, betyder etiske investeringer mere med alderen og er vigtigere for dem, der er over 50 år, end det er for de yngre danskere på arbejdsmarkedet.

Lidt over en fjerdedel af danskerne fortæller, at de er villige til at betale en smule ekstra for at sikre, at deres pensionsopsparing investeres efter bestemte værdier. Og kvinderne er signifikant mere villige til at betale ekstra for de etiske investeringer end mændene, som går højere op i et godt afkast, viser undersøgelsen.