Indkomsten er rimelig høj for danske pensionister sammenlignet med pensionister i de øvrige europæiske lande, viser data fra Eurostat.

Hvordan har danske pensionister det egentlig økonomisk sammenlignet med andre i Europa og Norden?

Ser man på vores nordiske nabolande, ligner vi især svenskerne. Den disponible medianindkomst* var på omkring 23.000 euro (2014) i både Danmark og Sverige. Det er langt over den gennemsnitlige indkomst i EU-landene for personer over 65 år, der ligger på 15.100 euro. Nordmændene er - måske ikke overraskende - langt foran med en medianindkomst på 40.000 euro.

Forskelle mellem de europæiske pensionister bliver dog langt hen ad vejen udvisket, fordi prisniveau betyder meget. Afgifter, høje boligpriser og produktionsomkostninger gør Danmark til et relativt dyrt land at leve i. Justerer man for købekraft ender den danske medianindkomst på 16.200 euro og svenskernes på 17.600.

*Medianen er det beløb, hvor præcis halvdelen af befolkningen har mere, og halvdelen har mindre.

Kilde: Danmarks Statistik for ’Samfundsøkonomen’