Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på arkitektpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Børn

Får du, eller har du børn, kan det have betydning for, hvordan din pensionsordning skal sættes sammen, hvis du vil sikre dem ved din død.

At få et barn, eller at have børn, behøver ikke nødvendigvis at betyde, at du skal ændre din pensionsordning.

Men det er vigtigt, at du gør dig nogle tanker om, hvordan dine efterladte er stillet økonomisk, hvis du dør, når dine børn er umyndige. Skal børnene kunne fortsætte deres liv i deres vante omgivelser? I så fald er det måske nødvendigt, at du ændrer din dødsfaldsdækning, så dine efterladte har mulighed for at blive boende.

Det er forskelligt, hvordan børn er dækket gennem en pensionsordning. Du kan logge ind med NemID og se, præcis hvordan dine børn er dækket ved din død.

Begunstigelse

Du bør være opmærksom på, hvem der får udbetalingerne ved din død. Måske har du brug for at ændre på, hvem du begunstiger, det vil sige tilgodeser. Vær også opmærksom på reglerne, hvis du har en samlever, eller hvis du har både egne børn og fælles børn.

Ønsker du at ændre din begunstigelse, skal du udfylde en begunstigelseserklæring. Vær opmærksom på om begunstigelsen skal gælde for pensionsordningen eller gruppelivsforsikringen. Læs mere om begunstigelse.

Rådgivning om dine muligheder

Du er velkommen til at kontakte en af vores pensionsrådgivere, hvis du har spørgsmål. Så kan du også afklare, om du har brug for at sikre dine børn anderledes, hvis du dør, før de er myndige.

FAQ / Børn og begunstigelse
Hvem får pengene, hvis der udbetales noget fra pensionsordningen, når jeg dør?

Din pensionsordning kan indeholde dækninger/forsikringer, der bliver udbetalt ved din død.

Det er den/de personer, du er begunstiget, det vil sige tilgodeset, der får udbetalt dækningerne ved død efter dig.

Har du ikke valgt, hvem der skal være begunstiget, er det typisk dine "Nærmeste pårørende", der er indsat som begunstiget på pensionen.

Skal andre end nærmeste pårørende have udbetalt pensionen efter dig, skal du logge ind og udfylde en begunstigelseserklæring

Ægtefælle-/samleverpension bliver ved din død udbetalt til din ægtefælle, registrerede partner eller samlever. Du kan se de præcise regler i dine vilkår i Regler og paragraffer.

Hvem er nærmeste pårørende?

Dine "Nærmeste pårørende" er disse personer i nævnte rækkefølge:

  1. Ægtefælle eller registreret partner
  2. Samlever, der:
    - på indsættelsestidspunktet lever sammen med dig på fælles bopæl, hvis samleveren enten venter, har eller har haft et barn sammen med dig eller
    - har haft fælles bopæl med dig i et ægteskabslignende forhold i de sidste to år før dødsfaldet.
  3. Børn eller deres livsarvinger (fx børn, børnebørn osv.)
  4. Arvinger efter testamente
  5. Arvinger efter arveloven
Hvorfor er børnepensionen obligatorisk?

Din pensionsordning er med til at sikre dig og din familie økonomisk, når du skal på pension, mister din erhvervsevne eller dør. I de offentlige overenskomster er der lagt vægt på at sikre børn. Er du ansat under offentlig overenskomst, skal din børnepension ved død være mindst 14 pct. af din invalidepension eller alderspensionen og kan ikke fravælges.