Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på arkitektpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Dødsfald

10 % kvinder og 20 % mænd dør før pensionsalderen. Din pensionsordning indeholder typisk dækninger, som sikrer din familie økonomisk. Vi får automatisk besked om dødsfald og kontakter de efterladte.

Det er vigtigt, at du tager stilling til, hvordan du ønsker dine pårørende skal være sikret, når du dør. Skal dine pårørende fx kunne:

 • Betale gælden af på huset
 • Er der anden gæld, der skal indfries?
 • Har børnene brug for et økonomisk tilskud, fx til uddannelse

Dine valg er med til at sikre din familie størst mulig økonomisk tryghed i hverdagen.

Hvilke udbetalinger kan dine efterladte få?

Udbetalinger ved død afhænger af din pensionsordning og af dine valg.

Du kan læse generelt om de forskellige dækninger ved dødsfald her. Du får samtidig et overblik over skat og afgift af udbetalingerne. Dækningerne ved død ophører typisk, når du fylder 65 eller 67 år.

Du kan se din pensions- og forsikringsoversigt ved at logge ind på Din pension. På oversigten kan du se, om du har en eller flere dækninger, som dine pårørende får udbetalt ved din død. 

Du er altid velkommen til at kontakte os om dine dækninger ved dødsfald og dine muligheder for at ændre dem.

Hvem vil du tilgodese?

Ved din død udbetaler vi som udgangspunkt til nærmeste pårørende. Du kan se, hvem der er nærmeste pårørende i FAQ nederst på siden.

Du har mulighed for at indsætte begunstigede til udbetalingerne. Har du indsat begunstigede på pensionen, skriver vi direkte til den/de begunstigede om en eventuel udbetaling. Læs mere om begunstigelse 

Hvordan får vi besked?

Arkitekternes Pensionskasse får direkte besked om et dødsfald fra folkeregistret, men efterladte kan også selv melde dødsfaldet til os. Når vi modtager oplysningen, skriver vi til de efterladte og fortæller, hvad de kan få udbetalt fra pensionsordningen. 

Vi har samlet en række praktiske oplysninger for pårørende. Efterladte er velkomne til at kontakte os.

FAQ / Dødsfald
Får mine efterladte min alderspension udbetalt, når jeg dør?

Har du en ratepension - og du dør, inden alle raterne er udbetalt, så bliver den opsparede værdi udbetalt til dem, du har begunstiget. Har du en aldersforsikring eller en kapitalpension, du ikke har fået udbetalt, bliver summen også udbetalt til dem du har begunstiget.

Har du livsvarig supplerende livrente eller 10-årig supplerende livrente, kan udbetalingerne gå til din ægtefælle/samlever eller børn/stedbørn under 24 år i op til 10 år.

Din livsvarige alderspension (livrente) udbetales til dig, så længe du er i live og bortfalder ved din død. Du kan dog have en ægtefællepension eller børnepension tilknyttet, som kan udbetales, når du dør.

Mange af dine pensioner er sikret til dine efterladte, og vil blive udbetalt, når du dør, det gælder dog ikke alle pensioner.

Har du en alderssum/aldersforsikring uden sikring ved død, en ophørende alderspension eller en livsvarig alderspension/aldersforsikring uden opsparingssikring, bortfalder disse, når du dør.

Du kan her læse mere om hvilke pensioner, der bliver udbetalt, når du dør og hvem vi udbetaler til.

Hvor kan jeg se, hvad der bliver udbetalt ved dødsfald?

På din pensions- og forsikringsoversigt kan du se, hvor meget de begunstigede får udbetalt ved dødsfald. Du kan se din pensions- og forsikringsoversigt ved at logge ind på Din pension.

Du er også velkommen til at kontakte en af vores rådgivere på telefon 77 55 65 97.

Hvem får pengene, hvis der udbetales noget fra pensionsordningen, når jeg dør?

Din pensionsordning kan indeholde dækninger/forsikringer, der bliver udbetalt ved din død.

Det er den/de personer, du er begunstiget, det vil sige tilgodeset, der får udbetalt dækningerne ved død efter dig.

Har du ikke valgt, hvem der skal være begunstiget, er det typisk dine "Nærmeste pårørende", der er indsat som begunstiget på pensionen.

Skal andre end nærmeste pårørende have udbetalt pensionen efter dig, skal du logge ind og udfylde en begunstigelseserklæring

Ægtefælle-/samleverpension bliver ved din død udbetalt til din ægtefælle, registrerede partner eller samlever. Du kan se de præcise regler i dine vilkår i Regler og paragraffer.

Hvem er nærmeste pårørende?

Dine "Nærmeste pårørende" er disse personer i nævnte rækkefølge:

 1. Ægtefælle eller registreret partner
 2. Samlever, der:
  - på indsættelsestidspunktet lever sammen med dig på fælles bopæl, hvis samleveren enten venter, har eller har haft et barn sammen med dig eller
  - har haft fælles bopæl med dig i et ægteskabslignende forhold i de sidste to år før dødsfaldet.
 3. Børn eller deres livsarvinger (fx børn, børnebørn osv.)
 4. Arvinger efter testamente
 5. Arvinger efter arveloven
Hvad med skat og boafgift ved dødsfald?

Ved dødsfald skal der ofte betales både skat og boafgift af udbetalingen fra pensionsordningen.

Skat / afgift

 • Månedlige udbetalinger bliver beskattet som personlig indkomst.
 • Ved udbetaling af engangsbeløb skal der betales 40 % i afgift.
 • Dødsfaldssum fra gruppelivsforsikring samt aldersforsikring er som hovedregel skatte- og afgiftsfri.

Boafgift

Månedlige skattepligtige udbetalinger er fritaget for boafgift. Af andre udbetalinger skal dine pårørende muligvis betale boafgift. Ægtefæller er dog altid fritaget for at betale boafgift.

Du kan læse mere om, hvem og hvor meget der skal betales i boafgift her.

Hvordan kan jeg oplyse Arkitekternes Pensionskasse om dødsfald?

Pårørende kan kontakte os på telefon 77 55 65 98. I en svær tid er vi klar med rådgivning om afdødes pensionsordning hos os.

Vi vil gerne have oplyst:

 • hvem, der er boets kontaktperson
 • hvortil vi kan sende breve om, hvad der nu sker med pensionen
 • om der efterlades en ægtefælle, samlever og/eller børn 

Du kan anmelde dødsfaldet til os ved at udfylde blanketten her