Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på arkitektpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Hvem kan du begunstige?

Her kan du læse, hvem du kan sætte ind som begunstiget til udbetalinger fra pensionsordningen ved din død. 

Vi udbetaler automatisk til dine nærmeste pårørende ved din død. Du kan se listen over nærmeste pårørende i FAQ'en nederst på siden.

Du kan også selv tage stilling til, hvem du vil begunstige. Det gør du ved at logge ind og udfylde begunstigelseserklæringen med navn og cpr-nummer. Du skal også angive, hvor stor en del af udbetalingen vedkommende skal tilgodeses med. Du kan begunstige en eller flere af følgende personer direkte:

 • Ægtefælle og registreret partner
 • Separeret eller fraskilt ægtefælle/registeret partner    
 • Livsarvinger Livsarvinger er dine børn, herunder adoptivbørn, børnebørn osv. Plejebørn er ikke livsarvinger. Skriver du fx "Mine børn" på begunstigelseserklæringen, får eventuelle fremtidige børn del i udbetalingen.
 • Stedbørn Et stedbarn er din ægtefælles barn, hvor du ikke selv er far eller mor til barnet. Bliver I senere separeret eller skilt, er barnet fortsat dit stedbarn. Du behøver ikke at have fælles folkeregisteradresse med dit stedbarn for at begunstige barnet.
 • Samlever En samlever er en navngiven person, du har fælles folkeregisteradresse med, når du indsætter begunstigelsen. Du kan godt begunstige en bror, søster eller en ven, hvis I bor sammen, når begunstigelsen sker. Du har kun mulighed for at begunstige én samlever, selv om du bor sammen med flere.
 • Samlevers livsarvinger Du kan begunstige din samlevers livsarvinger. Ønsker du det, skal du oplyse din samlevers navn og CPR-nr. Samlevers livsarvinger er din samlevers egne børn/adoptivbørn, børnebørn osv., men ikke din samlevers stedbørn.

Udbetalinger ved din død er kreditorbeskyttede, når de sker via en begunstigelse. Læs om kreditorbeskyttelser i FAQ nederst på siden.

Ingen begunstigelse

Du kan vælge "Ingen" som begunstiget. Vælger du det, sker udbetalingen til dit bo og vil være en del af arven efter dig. Det betyder, at udbetalingen ikke er beskyttet mod dine kreditorer. Du kan via et testamente bestemme, hvordan din arv skal fordeles.

Gruppelivsforsikring

På dødsfaldssummen fra din gruppelivsforsikring kan du begunstige, hvem du vil, fx en ven, som du ikke bor sammen med eller en forening.

Rådgivning om dine muligheder

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til din ordning.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til din ordning. Du kan let udfylde en erklæring om begunstigelse på din pensionsordning og gruppelivsforsikring hos os:

Hvem kan du begunstige

FAQ / Hvem kan du begunstige
Hvem er nærmeste pårørende?

Dine "Nærmeste pårørende" er disse personer i nævnte rækkefølge:

 1. Ægtefælle eller registreret partner
 2. Samlever, der:
  - på indsættelsestidspunktet lever sammen med dig på fælles bopæl, hvis samleveren enten venter, har eller har haft et barn sammen med dig eller
  - har haft fælles bopæl med dig i et ægteskabslignende forhold i de sidste to år før dødsfaldet.
 3. Børn eller deres livsarvinger (fx børn, børnebørn osv.)
 4. Arvinger efter testamente
 5. Arvinger efter arveloven
Hvor kan jeg se, hvad der bliver udbetalt ved dødsfald?

På din pensions- og forsikringsoversigt kan du se, hvor meget de begunstigede får udbetalt ved dødsfald. Du kan se din pensions- og forsikringsoversigt ved at logge ind på Din pension.

Du er også velkommen til at kontakte en af vores rådgivere på telefon 77 55 65 97.

Hvad med skat og boafgift ved dødsfald?

Ved dødsfald skal der ofte betales både skat og boafgift af udbetalingen fra pensionsordningen.

Skat / afgift

 • Månedlige udbetalinger bliver beskattet som personlig indkomst.
 • Ved udbetaling af engangsbeløb skal der betales 40 % i afgift.
 • Dødsfaldssum fra gruppelivsforsikring samt aldersforsikring er som hovedregel skatte- og afgiftsfri.

Boafgift

Månedlige skattepligtige udbetalinger er fritaget for boafgift. Af andre udbetalinger skal dine pårørende muligvis betale boafgift. Ægtefæller er dog altid fritaget for at betale boafgift.

Du kan læse mere om, hvem og hvor meget der skal betales i boafgift her.

Hvem får pengene, hvis der udbetales noget fra pensionsordningen, når jeg dør?

Din pensionsordning kan indeholde dækninger/forsikringer, der bliver udbetalt ved din død.

Det er den/de personer, du er begunstiget, det vil sige tilgodeset, der får udbetalt dækningerne ved død efter dig.

Har du ikke valgt, hvem der skal være begunstiget, er det typisk dine "Nærmeste pårørende", der er indsat som begunstiget på pensionen.

Skal andre end nærmeste pårørende have udbetalt pensionen efter dig, skal du logge ind og udfylde en begunstigelseserklæring

Ægtefælle-/samleverpension bliver ved din død udbetalt til din ægtefælle, registrerede partner eller samlever. Du kan se de præcise regler i dine vilkår i Regler og paragraffer.

Hvordan begunstiger jeg min samlever ved min død?

Hvis du ønsker, at din samlever skal modtage udbetalingen ved din død, skal du udfylde en begunstigelseserklæring. Du kan udfylde en begunstigelseserklæring elektronisk - du skal logge ind med NemID.

Har du ikke udfyldt en erklæring, vil vi typisk udbetale til dine "Nærmeste pårørende". 

Dine "Nærmeste pårørende" er disse personer i nævnte rækkefølge:

 1. Ægtefælle eller registreret partner
 2. Samlever, der:
  - på indsættelsestidspunktet lever sammen med dig på fælles bopæl, hvis samleveren enten venter, har eller har haft et barn sammen med dig eller
  - har haft fælles bopæl med dig i et ægteskabslignende forhold i de sidste to år før dødsfaldet.
 3. Børn eller deres livsarvinger (fx børn, børnebørn osv.)
 4. Arvinger efter testamente
 5. Arvinger efter arveloven

Du har flere muligheder for at sikre din samlever

Det afhænger af din pensionsordning, om du kan sikre din samlever med en månedlig pension resten af livet eller i en begrænset periode, det vil sige en ægtefælle-/samleverpension. Du kan også have mulighed for at sikre din samlever med en engangssum på flere forskellige måder, hvis du dør.

Du er velkommen til at kontakte os, så vi kan hjælpe dig med at finde ud af, om din samlever er begunstiget.

Hvad sker der, hvis pensionen udbetales til et barn under 18 år?

Hvis du dør, og din pension skal udbetales til et umyndigt barn, sker der følgende:

Udbetaling af engangsbeløb

Hvis et barn under 18 år får udbetalt arv og pension, der samlet er større end 75.000 kr., skal de sættes ind på en bankkonto i en godkendt forvaltningsafdeling. Beløbet bliver stående på kontoen indtil barnet er myndig.

Er beløbet under 75.000 kr., bliver det udbetalt direkte til værgen.

Udbetaling af månedlig pension

Månedlig pension til et barn under 18 år, fx børnepension eller ratepension, bliver sat ind på en konto i barnets navn.

Hvordan sikrer jeg, at udbetalingerne ved dødsfald er beskyttet mod kreditorer?

Når udbetalingen ved et dødsfald sker via en begunstigelse, er udbetalingen kreditorbeskyttet.

Det betyder, at engangsudbetalinger ved dødsfald som udbetales direkte til dig uden om boet, er beskyttet mod boets kreditorer. Derimod er pengene ikke beskyttet mod dine egne kreditorer.

Hvis du ønsker at pengene skal beskyttes mod dine egne kreditorer, kan du formentlig opnå det ved, at:

 • pengene indsættes på en bankkonto, der er oprettet til formålet og
 • pengene holdes adskilt fra din øvrige økonomi
NemKonto ikke er kreditorbeskyttet.