Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på arkitektpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Oplysninger til pårørende

Praktiske oplysninger til pårørende i forbindelse med dødsfald.

Arkitekternes Pensionskasse får automatisk besked om dødsfald fra CPR-registret. Samtidig får vi også oplyst navnet på en eventuel ægtefælle, som vi kontakter efterfølgende. Hvis afdøde ikke er gift og ingen pårørende kontakter os, skriver vi til skifteretten.

Hvis du selv som pårørende kontakter os om et dødsfald, kan vi ofte udbetale hurtigere. 

Anmeld dødsfald

Du kan anmelde et dødsfald enten ved at ringe til os på 77 55 65 98 eller ved at udfylde anmeldelse af dødsfald.

Dækninger ved dødsfald

Du kan mere om mulige udbetalinger ved dødsfald, og hvordan de udbetales her. Vi udbetaler som hovedregel uden om boet.

Boafgift

Pårørende skal i nogle tilfælde betale boafgift af udbetalinger fra pensionsordningen.

Begunstigelse

Hvis der er sat en begunstigelse til udbetalinger fra gruppelivsforsikringen og/eller pensionsordningen udbetaler vi til den/de begunstigede. Vi udbetaler uden om boet. Læs mere om begunstigelse

Umyndige

Hvis udbetalingen sker til et barn under 18 år eller en voksen under værgemål, så er vedkommende umyndig. Læs mere om umyndige.

FAQ / Oplysninger til pårørende
Hvem er nærmeste pårørende?

Dine "Nærmeste pårørende" er disse personer i nævnte rækkefølge:

 1. Ægtefælle eller registreret partner
 2. Samlever, der:
  - på indsættelsestidspunktet lever sammen med dig på fælles bopæl, hvis samleveren enten venter, har eller har haft et barn sammen med dig eller
  - har haft fælles bopæl med dig i et ægteskabslignende forhold i de sidste to år før dødsfaldet.
 3. Børn eller deres livsarvinger (fx børn, børnebørn osv.)
 4. Arvinger efter testamente
 5. Arvinger efter arveloven
Kreditorbeskyttelse af udbetaling fra pensionsordningen og/eller gruppelivsforsikringen

Udbetalingerne er som udgangspunkt ikke beskyttet mod de kreditorer, som du eventuelt har. En sådan beskyttelse kan muligvis opnås ved indsættelse på en bankkonto, der er oprettet til formålet, og som holdes adskilt fra din øvrige økonomi. Din NemKonto er ikke kreditorbeskyttet.

Fuldmagter

Med en fuldmagt kan du give andre tilladelse til at træffe beslutninger på dine vegne.

Arkitekternes Pensionskasse skal have en fuldmagt fra dig, hvis du ønsker, at en anden person skal afgive oplysninger for dig eller bistå dig i forhold til din pensionsordning hos os.

I en fuldmagt skal du skrive:

 • hvem fuldmagten er givet til og
 • hvad fuldmagten omfatter

En fuldmagt er kun gyldig, hvis den er udstedt på et tidspunkt, hvor den, der afgiver fuldmagten, kan handle og tænke fornuftigt og er i stand til at forstå, hvad han/hun skriver under på.

Vær opmærksom på, at en skiftefuldmagt ofte kun omhandler beløb, som vedrører boet. De fleste udbetalinger fra Arkitekternes Pensionskasse sker uden om boet, og derfor kan en skiftefuldmagt ikke bruges.

Bosat i udlandet

Bor du i udlandet og skal have udbetalt månedlig pension, skal du have et dansk CPR-nr. og der skal oprettes en konto i et dansk pengeinstitut.

Hvis du skal have udbetalt et engangsbeløb, skal du oplyse din konto i Danmark. Har du ikke en konto i Danmark, skal vi, udover navn og kontonummer på det udenlandske pengeinstitut, også have oplyst IBAN-nr. og/eller Swift-nr.

Vær opmærksom på, at afdøde kan have modtaget post i sin digitale postkasse på arkitektpension.dk