Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på arkitektpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Umyndige

Udbetaling til børn under 18 år eller voksne under værgemål.

Værgen er ansvarlig for at udfylde og underskrive blanketterne til brug for udbetaling af pension, når børn under 18 år eller voksne under værgemål skal have udbetalt pension.

Værgen for børn under 18 år, er den person, der har forældremyndigheden. Voksne under værgemål får beskikket en værge.

Vi skal have dokumentation for, hvem værgen er. Derfor skal vi have kopi af afgørelsen om forældremyndighed/værgebeskikkelse, hvis:

  • det er en anden end barnets forældre, der er værge
  • vi skal udbetale til en myndig person under værgemål

Udbetaling af månedlig pension

Månedlig pension til en umyndig kan udbetales til:

  • en almindelig bankkonto i den umyndiges navn, som ikke må være en børneopsparingskonto eller en anden konto, hvor der er loft på indbetalingerne - eller
  • en konto i en forvaltningsafdeling i den umyndiges navn

Vi kan ikke udbetale til en konto i værgens navn.

Børn under 18 år har ikke altid en bankkonto. Hvis barnet ikke har en konto, skal der oprettes en konto i barnets navn. Vi skal have oplyst, om barnets konto er en NemKonto.

Som værge råder du over pengene, når en månedlig pension udbetales til en almindelig bankkonto. Du har dog regnskabspligt over for statsforvaltningen, hvis pensionerne er over en vis størrelse.

Får du den månedlige pension overført til en forvaltningsafdeling, har du ikke umiddelbart råderet over pengene og du er heller ikke regnskabspligt over for statsforvaltningen.

Du kan kontakte statsforvaltningen, hvis du har spørgsmål til, hvilken konto du bør vælge.

Vi informerer enten statsforvaltningen eller forvaltningsafdelingen om udbetaling.

Udbetaling af engangsbeløb

Som værge skal du oplyse os, om arven er over eller under 75.000,- kr. og om der er oprettet en konto i en forvaltningsafdeling.

Når du beregner den samlede arv, skal du tage højde for både arv, forsikringer, erstatninger, gaver og andre kontante midler, som den umyndige har fået, eller får udbetalt som engangsbeløb. 

Du kan kontakte statsforvaltningen, hvis du er tvivl om, hvilke beløb der skal medtages.

Når samlet arv inklusiv forsikring er under 75.000,- kr.

Er den umyndiges samlede arv under 75.000,- kr., udbetaler vi engangsbeløbet til dig som værge. Du skal som værge sørge for, at der er oprettet en konto i den umyndiges navn. Kontoen skal desuden være påtegnet, at den er under værgens forvaltning.

Vi informerer Statsforvaltningen, når vi udbetaler.

Selvom den samlede arv er under 75.000 kr., kan du vælge at få sat pengene ind på en forvaltningskonto. Vælger du det, er der ikke regnskabspligt overfor statsforvaltningen. Til gengæld har du ikke umiddelbart råderet over pensionerne.

Når samlet arv inklusiv forsikring er over 75.000,- kr.

Hvis den samlede arv er over 75.000,- kr. skal engangsbeløbet udbetales til en forvaltningskonto. Du skal som værge beslutte, hvilken afdeling der skal forvalte engangsbeløbene. 

Du kan finde de godkendte forvaltningsafdelinger på Civilstyrelsens hjemmeside.

Der kun må stå penge i én forvaltningsafdeling. Har den umyndige allerede har en konto i en forvaltningsafdeling, skal du oplyse navnet på afdelingen på udbetalingsblanketten.