Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på arkitektpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Offentlige ydelser ved pensionering

Hvilke sammenhænge er der mellem din pensionsopsparing og offentlige ydelser, hvis du snart skal på pension.

Med et Pensionstjek fra Arkitekternes Pensionskasse får du et overblik over din økonomiske situation, hvis du snart skal på pension. Du kan blandt andet beregne din efterløn, fleksydelse eller folkepension sammen med dine pensioner fra både Arkitekternes Pensionskasse og andre selskaber.

Læs mere om sammenhængen mellem de offentlige ydelser og pensionsordningen:

Offentlige ydelser
ATP

ATP, Arbejdsmarkedets tillægspension, er en obligatorisk pensionsordning for alle lønmodtagere og førtidspensionister.

Pensionen kan blive udbetalt, når du bliver folkepensionist. Du får udbetalt pension hver måned, lige så længe du lever. Du kan udskyde din ATP.
Hvis du dør, før du fylder 70 år, bliver der udbetalt et engangsbeløb til din ægtefælle eller samlever og til hvert af dine børn under 21 år.

Tag et pensionstjek

Med et Arkitekternes Pensionskasses pensionstjek, kan du hente dine oplysninger fra PensionsInfo ind og på den måde se din ATP i samspil med folkepensionen og dine pensionsudbetalinger.

Pensionstjek

Læs mere om ATP på borger.dk

Efterløn

Opfylder du betingelserne for at få efterløn, har du ret til at få udstedt et efterlønsbevis, når du når din efterlønsalder. Det er din a-kasse, der udsteder beviset og udbetaler din efterløn. 

Arkitekternes Pensionskasse indberetter værdien af dine pensionsopsparinger til SKAT et halvt år før, du når din efterlønsalder. Denne værdi bruger a-kassen til at beregne din efterløn.

Efterlønnens størrelse afhænger af din alder, hvornår du går på efterløn, og hvilke pensionsordninger du har.

Tag et pensionstjek

Med et Arkitekternes Pensionskasses pensionstjek, kan du hente dine oplysninger fra PensionsInfo ind og på den måde se din efterløn i samspil med din pensionsudbetalinger.

Pensionstjek


borger.dk. er reglerne for efterløn uddybet.

Din a-kasse kan typisk prøveberegne efterlønnen seks måneder før din tidligste efterlønsalder. I brochuren Snart på pension? kan du også se regneeksempler på efterløn. Ønsker du en mere præcis beregning, skal du kontakte din a-kasse.

Fleksydelse

Fleksydelse er en ordning, der giver mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet på linje med efterløn. Er du med i fleksydelsesordningen og ansat i et fleksjob, eller modtager du ledighedsydelse, kan du vælge at gå på fleksydelse, når du når din tidligste fleksydelsesalder.

Fleksydelsens størrelse afhænger af din alder, hvornår du går på fleksydelse, og hvilke pensionsordninger du har.

Arkitekternes Pensionskasse indberetter værdien af dine pensionsopsparinger til SKAT et halvt år før, du når din fleksydelsesalder. Denne værdi bruger Udbetaling Danmark til at beregne din fleksydelse. Udbetaling Danmark udbetaler fleksydelsen.

Tag et pensionstjek 

Du kan tage et pensionstjek og booke rådgivning med en af vores pensionsrådgivere. Så kan de hjælpe med at beregne din omtrentlige fleksydelse.

Pensionstjek


I brochuren Snart på pension? kan du se regneeksempler på fleksydelse.

Ønsker du en mere præcis beregning, skal du kontakte Udbetaling Danmark. På borger.dk. er reglerne for fleksydelse uddybet.

Folkepension

Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Alle skatte og afgiftspligtige pensionsopsparinger som udbetales løbende fx livsvarige pensioner, kan have indflydelse på folkepensionens pensionstillæg. Herudover har bl.a. kapitalindkomster, lejeindtægter og udbetaling af ATP, betydning for beregningen.

Opsparinger, der udbetales som en engangssum, fx kapitalpension og aldersforsikring, samt den skattefri præmie fra efterlønsordningen påvirker ikke beregningen af din folkepension.

Tag et pensionstjek

Med et pensionstjek kan du hente dine oplysninger fra PensionsInfo ind og på den måde se sammenhængen mellem folkepension og din pensionsordning. Du kan også se, hvor meget folkepensionen stiger, hvis du udskyder den.

Pensionstjek

Du må gerne arbejde samtidig med, at du får folkepension.

Udbetaling Danmark beregner og udbetaler din folkepension. I god tid inden din folkepensionsalder sender Udbetaling Danmark et ansøgningsskema til dig.

Fortsætter du med at arbejde, kan du også vælge at opsætte, dvs. at udskyde din folkepension. Folkepensionen forøges da med en såkaldt "venteprocent". Venteprocenten bliver regnet ud fra det antal måneder, du har udskudt din folkepension, og blandt andet den alder du har, når du begynder at få folkepensionen udbetalt. Venteprocenten lægges til den almindelige folkepension.

I brochuren Snart på pension kan du også se regneeksempler på folkepension.

Skal du snart på pension, kan du læse mere om, hvordan du starter udbetaling af din pensionsordning i Arkitekternes Pensionskasse.

På borger.dk kan du læse mere om folkepension.

Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Fra 1. september 1977 til 31. august 1979 blev lønmodtagernes daværende dyrtidsportioner ikke udbetalt, men indefrosset. Du kan få udbetalt dit indestående ved 60 år, selv om du fortsætter med at arbejde. Beder du ikke selv om udbetaling, får du automatisk udbetalt dit indestående, når du bliver 70 år. Ved dødsfald udbetales beløbet til boet.

Summen indgår i beregningen af din efterløn eller fleksydelse, men ikke i beregning af folkepension eller førtidspension.

Når du ønsker beløbet udbetalt, skal du kontakte Lønmodtagernes Dyrtidsfond www.ld.dk.

Du kan læse mere om LD på borger.dk

Offentlig delpension

Er du født før 1. januar 1959, kan du have ret til offentlig delpension, hvis du fortsat er i arbejde, efter du er fyldt 60 år, men går på deltid. Det er også et krav, at du ikke har ret til efterlønsbevis.

Du kan læse mere om delpension på borger.dk