Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på arkitektpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Visse kritiske sygdomme

Hvis du bliver ramt af en kritisk sygdom, kan du få udbetalt et engangsbeløb. Kun bestemte sygdomme er dækket.

Har du fået en kritisk sygdom og ønsker at søge dækning fra pensionsordningen, skal du kontakte os på telefon 77 55 65 98.

Hvilke sygdomme er dækket?

Forsikringen gælder bestemte sygdomme og behandlinger, fx

  • Ondartede kræftformer
  • Hjerneblødning eller blodprop i hjernen
  • By-pass operation eller ballonudvidelse
  • Blodprop i hjertet
  • Hjerteklapkirurgi
  • Uigenkaldeligt nyresvigt

For at få udbetalt en sum ved en kritisk sygdom, behøver du ikke at være fratrådt dit job og din erhvervsevne behøver ikke at være nedsat. Udbetalingen er skattefri.

Hvor kan du se, om du er dækket Ved kritisk sygdom?

På din pensions- og forsikringsoversigt kan du se, om du er omfattet af gruppelivsforsikringen.

I dine vilkår i Regler og paragraffer kan du se præcis, hvilke situationer og diagnoser der er dækket af forsikringen og hvornår diagnosen anses for at være stillet. Ingen andre sygdomsforløb giver ret til udbetaling. Heller ikke hvis sygdommen er alvorlig/kritisk.

Du skal ringe til os, hvis du vil søge om dækning

Får du en kritisk sygdom og ønsker at søge dækning fra pensionsordningen, skal du kontakte os på telefon 77 55 65 98. Du kan også sende en besked via denne formular.

FAQ / Visse kritiske sygdomme
Hvornår har jeg ret til at få en sum udbetalt ved kritisk sygdom?

Du har ret til at få en sum udbetalt ved visse kritiske sygdomme, hvis du får en af de sygdomme, som er beskrevet i forsikringsbetingelserne.

Du kan finde forsikringsbetingelserne for visse kritiske sygdomme her.

Du skal være opmærksom på, at sygdommen skal være diagnosticeret, mens du er dækket af forsikringen. I forsikringsbetingelserne kan du se, hvornår diagnosen anses for at være stillet.

Hvordan søger jeg om udbetaling ved Visse kritiske sygdomme?

Du ringer til vores skadesafdeling på 77 55 65 98. Sammen finder I ud af, om din diagnose kan være omfattet af dækningen Visse kritiske sygdomme. 

Er der mulighed for, at din diagnose er omfattet, sender vi et ansøgningsskema til dig, som du skal udfylde og sende tilbage til os. 

Hvor meget kan jeg få udbetalt, hvis jeg får en kritisk sygdom?

Hvis du bliver tilkendt udbetaling af kritisk sygdom, får du et skattefrit engangsbeløb. Summen afhænger af din pensionsordning. Du kan se summens størrelse på din pensions- og forsikringsoversigt.

Skal jeg betale skat af en sum, der bliver udbetalt ved Visse kritiske sygdomme?

Nej, du betaler ikke skat af en sum, der bliver udbetalt ved Visse kritiske sygdomme.

Kan jeg få udbetaling ved Visse kritiske sygdomme flere gange?

Du kan godt få udbetaling ved visse kritiske sygdomme flere gange, hvis du får en ny diagnose. Du kan ikke få summen udbetalt for den samme diagnose mere end en gang. Der gælder dog en undtagelse for kræft. Hvis der går mere end 10 år mellem to kræftdiagnoser, er der mulighed for udbetaling to gange.

Har du fået udbetalt en sum ved visse kritiske sygdomme, bortfalder dækningen i tre måneder efter udbetalingen. Når de tre måneder er gået, er du atter dækket ved visse kritiske sygdomme - hvis du får en ny diagnose.

Hvad gør jeg, hvis jeg har kommentarer til afgørelsen af min ansøgning?

Indimellem kan der opstå spørgsmål til vores afgørelse af en ansøgning.

Har du spørgsmål, kommentarer eller nye oplysninger til din ansøgning, kan du kontakte Skadesbehandling i Arkitekternes Pensionskasse.