Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på arkitektpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

FAQ - De 10 mest stillede spørgsmål

Det spørger andre kunder om
Hvem er nærmeste pårørende?

Dine "Nærmeste pårørende" er disse personer i nævnte rækkefølge:

 1. Ægtefælle eller registreret partner
 2. Samlever, der:
  - på indsættelsestidspunktet lever sammen med dig på fælles bopæl, hvis samleveren enten venter, har eller har haft et barn sammen med dig eller
  - har haft fælles bopæl med dig i et ægteskabslignende forhold i de sidste to år før dødsfaldet.
 3. Børn eller deres livsarvinger (fx børn, børnebørn osv.)
 4. Arvinger efter testamente
 5. Arvinger efter arveloven
Kan jeg se mine egne ekstra indbetalinger?

Har du selv indbetalt ekstrabeløb på din pensionsordning, kan du også se disse indbetalinger på oversigten over indbetalinger. Det gælder både frivilligt egetbidrag og privat videreførelse. 

Har du lavet et privat indskud, kan du se indbetalingen på dit depotregnskab.

Bliver hele mit depot udbetalt ved min død?

Nej, hele værdien af din pensionsordning (depotet) bliver ikke udbetalt ved din død. Depotet er et udtryk for den opsparede værdi på pensionsordningen. Depotet ligger til grund for beregningen af, hvor meget du fx kan få udbetalt i livsvarig alderspension. 

Den livsvarige alderspension bliver udbetalt til dig, så længe du lever. Ved din død bortfalder alderspensionen og dermed også den del af depotet, der knytter sig til pensionen. Andre pensioner, som fx ratepension og aldersforsikring har depotsikring. Det betyder, at det beløb, du har sparet op, bliver udbetalt ved din død.

Afhængig af pensionen skal der måske betales skat eller afgift af udbetalingen. I de tilfælde afregner vi med SKAT og udbetaler nettobeløbet.

Bliver aldersforsikringen modregnet i de offentlige ydelser?

Har du en aldersforsikring i din pensionsordning, gælder der de samme modregningsregler i de offentlige ydelser, som gælder for kapitalpension.

Aldersforsikringen kan blive modregnet i din efterløn, men aldersforsikringen bliver ikke modregnet i din folkepension.

Læs mere om offentlige ydelser, herunder efterløn og folkepension her.

Hvor meget kan jeg spare ved at samle mine pensioner?

Samler du dine pensionsordninger, skal du kun betale omkostninger et sted. Selv små besparelser kan forøge din opsparing på sigt. Hvis du sparer 1.500 kr. i administrationsomkostninger om året ved at samle dine ordninger som fx 35-årig, kan du få omkring 75.000 kr. mere i opsparing, når du går på pension som 67 årig. Tallet afhænger selvfølgelig af udviklingen i renten.

Kan jeg overføre mine pensionsordninger til Arkitekternes Pensionskasse?

Ja, du kan i langt de fleste tilfælde overføre værdien af din tidligere pensionsordning til Arkitekternes Pensionskasse. Gør du det, betaler du kun administrationsomkostninger et sted. Du får også et bedre overblik over din pensionsdækning. Du kan læse mere om og anmode om overførsel til Arkitekternes Pensionskasse her.

Hvor meget sparer jeg i skat, hvis jeg indbetaler ekstra?

Du udskyder betalingen af skat, hvis du indbetaler til fradragsberettiget pension. Læs mere om skattereglerne ved indbetaling og fradragsberettiget pension her

 • Betaler du topskat:
  Hvis du indbetaler 1.000 kr. ekstra pr. måned, sparer du op til 525 kr. i skat. Din udgift er derfor reelt kun 475 kr. pr. måned.
   
 • Betaler du ikke topskat:
  Hvis du indbetaler 1.000 kr. ekstra pr. måned, sparer du op til 377 kr. i skat. Din udgift er derfor reelt kun 623 kr. pr. måned.
Hvis du har fradrag i topskatten ved indbetalingen, og du ikke skal betale topskat ved udbetalingen, har du ikke bare udskudt betalingen af skat - du har også sparet i skat.
Hvor meget kan jeg få udbetalt, hvis jeg får en kritisk sygdom?

Hvis du bliver tilkendt udbetaling af kritisk sygdom, får du et skattefrit engangsbeløb. Summen afhænger af din pensionsordning. Du kan se summens størrelse på din pensions- og forsikringsoversigt.

Hvorfor er pensionsalderen i min pensionsordning 65 eller 67 år?

I nogle pensionsordninger er pensionsalderen 65 år, mens den i andre ordninger kan være 67 år.

Pensionsalderen på pensionsordningen betyder ikke noget for, hvornår du kan få udbetalt dine alderspensioner. Du kan tidligst få dem udbetalt fra din tidligste pensionsalder og når du er fratrådt din stilling.

Pensionsalderen er et af de mange elementer, der indgår i en pensionsaftale. Det betyder, at en ændring af pensionsalderen skal aftales med parterne bag pensionsaftalen.

Hvad sker der med min pension, hvis den er meget lille?

Er den årlige udbetaling under 10.900 kr. (2019), vil din pensionsordning typisk blive udbetalt som et engangsbeløb mod 40 % i afgift til staten.