Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på arkitektpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Fra investeringsafkast til depotrente

Når din pension forrentes med en depotrente, sker det efter et gennemsnitsrenteprincip. Det betyder, at årets faktiske afkast bliver udjævnet over tid. Det giver en stabil rente på pensionsordningen.

Fra investeringsafkast til depotrente - 2016

Årets investeringsafkast før skat og omkostninger

8,21

Investeringsomkostninger

-0,69

Årets investeringsafkast før skat (nøgletal 1)

7,52

Pensionsafkastskat

-1,08

Risikoforrentning

-0,21

Underskud/overskud på omkostninger og risiko

-0,19

Regulering af ekstrahensættelser

-0,03

Overførsel til/fra individuelt bonuspotentiale

0,00

Overførsel til/fra kollektivt bonuspotentiale

-1,67

Overførsel til bonuskapital

-0,18

Overførsel til/fra egenkapital

-0,51

Depotrente

3,66

Tallene ovenfor opdateres årligt, når det endelige årsregnskab foreligger.

Forklaringer til tabeller

Du kan finde forklaringer til de forskellige tal i tabeller og diagrammer på denne side.

Flere oplysninger om din pensionsordning

For at få flest mulige informationer om din pensionsordning, skal du have adgang til dine private pensionssider på vores hjemmeside. Her kan du finde en lang række oplysninger om dit depot, dine indbetalinger, dine omkostninger, skat osv. Du kan logge ind på de private sider med NemID.