Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på arkitektpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Markedskommentar - marts 2018

Hver måned kommenterer investeringsafdelingen afkastet for pensionskassen.

Afkastet i Arkitekternes Pensionskasse (AP) var i marts -0,7 % målt i danske kroner efter afdækning af valutarisiko, men før pensionsafkastskat (PAL). Efter første kvartal af 2018 ligger det tilsvarende afkast som helhed på -0,9 %.

I marts måned faldt renterne lidt tilbage, således at den initiale stigning fra årets første to måneder stort set er nulstillet i forhold til årets start. Ligeledes har aktiemarkederne i marts fortsat takterne fra den foregående måned med fald stort set over hele linjen. Aktierne på det amerikanske aktiemarked oplevede samlet et fald på 2,5 % i marts tæt fulgt af aktierne i Europa (-2,1 %) og i Storbritannien (-2,0 %), mens danske aktier klarede sig en kende bedre med et fald på 1,4 % – alle afkast målt i lokal valuta.

Den amerikanske forbundsbank (Fed) hævede, som forventet, renten med et kvart procent-point ved rentemødet i marts, og selvom den amerikanske økonomi ikke ligefrem er kommet bragende ind i 2018, så giver skattelettelser og ekspansive finanspolitiske tiltag grobund for at tro på, at arbejdsmarkedet vil fortsætte den imponerende start, som det har fået på året, samt at der nok skal komme en meget solid økonomisk aktivitet i USA i år. Med et tiltagende stramt arbejdsmarked og en inflation meget tæt på Feds målsætning (på 2 procent målt ved core-PCE) kan det forventes, at Fed også ved deres møde i juni måned vil hæve renten medmindre økonomien i de næste måneder tager en helt anden retning fx hvis den tiltagende handelskonflikt mellem USA og Kina udvikler sig til en global handelskrig.

De europæiske økonomiske tillidsindeks er begyndt at bøje en smule af, men ligger fortsat på et meget højt niveau, hvilket i kombination med positive økonomiske nøgletal tyder på fortsat pæn fremgang i europæisk økonomi, der også afspejler sig i et fald i antallet af arbejdsløse bredt funderet blandt alle de europæiske lande. Selvom den Europæiske Centralbank (ECB) er begyndt at rasle med sablen og skærpe retorikken omkring den førte pengepolitik, så føres der stadig en ret lempelige pengepolitik, der understøtter den økonomiske fremgang. Imidlertid er der endnu ikke noget, der tyder på, ECB lige med det samme kommer tættere på inflationsmålsætning (på lige under 2 procent målt ved CPI), så renteforhøjelser fra ECBs side er ikke lige på trapperne.

Afkast på nedenstående aktivklasser er angivet i danske kroner uden afdækning af valutarisiko.

APs beholdning af børsnoterede aktier gav i marts et negativt afkast (-3,9 %), ligeledes faldt værdien af porteføljen af danske aktier (-1,1 %). De eksternt forvaltede aktiemandater, hvor investeringerne nært følger et bredt verdensmarkedsindeks, og hvor størstedelen af investeringerne er placeret, gav et afkast på -4,3 %, og værdien af investeringerne i emerging markets-aktier faldt (-3,7 %).