Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på arkitektpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

En lavere beregningsrente

Arkitekternes Pensionskasse har i 2016 sat beregningsrenten ned fra de nuværende 4,25 til 3,75 pct. – det skal give et mere realistisk billede af din pension. Ændringen trådte i kraft 1. januar 2017.

Når vi beregner, hvor meget du kan forvente at få udbetalt i pension, bruger vi en beregningsrente. Den er et udtryk for det afkast, vi forventer, vores investeringer giver. Er udsigterne gode, beregner vi din pension ud fra en høj beregningsrente. Er udsigterne knapt så gode, beregner vi ud fra en lavere beregningsrente.

Vi forventer, at investeringsafkastet bliver lidt lavere i de kommende år. Derfor har APs bestyrelse valgt at sætte beregningsrenten ned fra 4,25 til 3,75 pct. fra 1. januar 2017

”Vores vigtigste opgave er at give vores medlemmer den bedst mulige pension. Det gør vi ved at investere indbetalingerne, og vi har igennem mange år sikret vores medlemmer et afkast, der er blandt de bedste i branchen. Når det er sagt, er ændringer af den her karakter naturligvis ikke noget, vi som bestyrelse er glade for. Men fastsætter vi ikke en realistisk beregningsrente, vil pensionisterne opleve konstant faldende udbetalinger, så vi har valgt at tage ansvaret på os og tilpasse pensionerne til det lavrentemiljø, vi befinder os i”, siger bestyrelsesformand Mette Carstad.

Mindre forskelle jo ældre man er

Ændringerne i beregningsrenten kommer ikke til at berøre medlemmer, som allerede er gået på pension. Det skyldes at alle medlemmer får tilført en andel af pensionskassens egenkapital. Læs mere om individualisering

Det er medlemmer, der stadig er på arbejdsmarkedet, der bliver berørt. Et eksempel:

For et 30-årigt medlem, som kun har sat ind til pension i kort tid, vil ændringen betyde, at en udbetaling, der før var 1.000 kr. bliver til 820 kr. – altså en ændring på 18 %. For et medlem på 60 år vil ændringen være 6 %. Forskellen bliver altså mindre, jo ældre man er.

Vær opmærksom på at beregningsrenten kun er en beregning af, hvad vi vurderer, at du vil få i rente. I praksis får du altid en rente, der afspejler de faktiske afkast, som vores investeringer giver. Derfor kan din rente over tid blive højere eller lavere i praksis.

Sænkningen af beregningsrenten får også betydning for risikodækningerne, som er beregnet som en procentdel af alderspensionen. Hvis den forudsatte alderspension sættes ned, bliver det beløb, man får udbetalt ved en forsikringshændelse, også sat ned. Du kan justere dine dækninger uden at afgive helbredsoplysninger frem til 30. april 2017.