Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på arkitektpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Fald i risikodækninger

Dine risikodækninger, det vil sige dine udbetalinger ved død og invaliditet, står i forhold til din alderspension beregnet i henhold til det tekniske grundlag. Når din forventede udbetaling fra alderspensionen falder, vil dine risikodækninger også blive lavere.  

Du kan sætte dine forventede udbetalinger ved invaliditet og død op uden at give nye helbredsoplysninger. Du skal gøre det inden 30. april 2017. Læs hvordan du tilpasser din ordning

Hvis fx din invalidepension svarer til 100 % af din alderspension, vil din invalidepension falde lige så meget som din alderspension. Ægtefælle- og samleverpension svarer som udgangspunkt til 60 % af den forventede alders- eller invalidepension. Børnepension svarer som udgangspunkt til 20 % af den forventede alders- eller invalidepension.

Tilpas dine dækninger

Du har mulighed for at justere dine risikodækninger, så faldet bliver mindre. Hvis du ønsker at tilpasse din invalidepension, så den har samme niveau som frem til 31. december 2016, kan du gøre dette uden at afgive helbredsoplysninger, hvis du anmoder om tilpasningen senest 30. april 2017. Såfremt du ønsker at ændre dine risikodækninger efter 30. april 2017, vil du skulle afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger efter gældende regler.

Ægtefælle- og børnepensionernes størrelse må højst udgøre 60 % og 20 % af den højeste af alders- eller invalidepensionen. Andelen bliver beregnet ud fra den af pensionerne, der er højest. Det betyder, at hvis dine dækninger allerede udgør det maksimale, kan du ikke ændre på dem, uden først at ændre på din alders- eller invalidepension.

Enkelte medlemmer har tilvalgt en dødsfaldsdækning – den vil også blive påvirket af den ændrede alderspension.

Vi anbefaler dig at kontakte en pensionsrådgiver, hvis du ønsker at tilpasse dine risikodækninger. Dette er særligt relevant for dig, hvis du er syg eller af andre årsager ikke har udsigt til, at kommer tilbage til arbejdsmarkedet. Hvis du ønsker at bevare dine nuværende dækninger, skal du kontakte os inden 30. april 2017.

Bliver du berettiget til at dækning ved invaliditet eller død inden den 30. april 2017, så dækker vi dig som om, at du har valgt at bevare dine nuværende dækninger.

Dine gruppelivsforsikringer er ikke påvirket af hverken levetid eller ændret beregningsrente.