Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på arkitektpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Kom godt i gang med din pensionsordning – til dig der er ansat på særlige vilkår

Din nye pensionsordning indeholder opsparing til pension og kaldes opsparingsafdelingen. Få gode råd til, hvordan du får mest ud af den.

Er du ny kunde i Arkitekternes Pensionskasse? Så vil du få et brev fra os, når vi modtager første indbetaling fra din nye arbejdsgiver. Samtidig vil du kunne logge dig på arkitektpension.dk for første gang og få et overblik over indholdet af din nye ordning.

Når du er logget på, skal du som det første taste din mail-adresse, så vi kan sende dig en besked, når der er nyt i din digitale postkasse. Du kan ellers gå glip af vigtige informationer.

Hvornår skal jeg være medlem i opsparingsafdelingen?


Du skal være medlem i opsparingsafdelingen, hvis:

  • Du har mistet mindst halvdelen af din erhvervsevne
  • Du modtager pension fra pensionskassen
  • Du er ansat i fleksjob eller lignende job med offentligt tilskud pga. dit helbred
  • Du har nået den tidligste pensionsalder for dig 
  • Du ikke kan afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger

Gælder en af ovenstående for dig, og er din pensionsordning ikke oprettet i opsparingsafdelingen, er det vigtigt, at du kontakter os hurtigst muligt. Du kan se på dine dækninger på din pensions- og forsikringsoversigt

Du skal som nyt medlem tage stilling til:


1. Vil du beholde forsikringer fra en tidligere pensionsordning?

Når du er ansat i et job på særlige vilkår, har du måske mulighed for - gennem et fleksjobprotokollat - at beholde din tidligere pensionsordning. Det kan være en fordel for dig, hvis du på din tidligere pensionsordning er dækket ved tab af erhvervsevne og død, da vi typisk ikke kan tilbyde dig tilsvarende forsikringsdækninger på din nye ordning. Din arbejdsgiver skal oplyse dig om fleksjobprotokollatet.

Læs mere om mulighederne for at beholde forsikringer (kræver log ind)

2. Vil du samle dine pensioner og spare omkostninger?

Hvis du samler dine pensioner, får du et bedre overblik og sparer samtidig omkostninger til administration. Du skal dog være opmærksom på, at hvilke udbetalinger du har i dine andre pensionsordninger.

Samler du dine pensionsopsparinger hos os, betaler du kun omkostninger ét sted - det giver i sidste ende mere i opsparing til dig. Er pensionerne samlet, får du også et bedre overblik.

Kontakt os for at høre om dine muligheder for at overføre værdien fra din tidligere pensionsordning til os.

Hvad indeholder ordningen?

Din opsparing udbetales som alderspension til dig - og ægtefælle- og samleverpension. Du kan ændre din ægtefælle- og samleverpension, herunder fravælge den.

På din pensions- og forsikringsoversigt kan du se, hvor meget du har sparet op i opsparingsafdelingen og hvad du kan forvente at få udbetalt i pension.


Dør du inden, inden du går på pension, bliver opsparingen brugt til pension til din ægtefælle eller samlever (efter reglerne for pension til samlever). Efterlader du ingen ægtefælle eller samlever, bruges pengene i stedet til pension til dine børn under 19/24 år. Har du ingen af dem, udbetales værdien af din opsparing til dit bo.


Dine muligheder for tilpasning

Du har mulighed for at vælge at bruge en del af indbetalingen til

Hvor stor en del af indbetalingen du kan bruge på aldersforsikring, ratepension og supplerende opsparing, afhænger af din pensionsordning.


På ratepension og aldersforsikring kan du selv bestemme, hvem du vil tilgodese med udbetalinger ved din død. Her er det er vigtigt, at du tager stilling, hvem der eventuelt skal have pengene udbetalt ved din død.


Læs mere om begunstigelse og nærmeste pårørendeKontakt os, hvis du ønsker at ændre på pension i opsparingsafdelingen.

Flere vigtige spørgsmål, når du er nyt medlem

Her finder du svar på spørgsmål om opsparingsafdelingen, dine vilkår for pensionsordningen og omkostninger.

Er du ikke ansat på særlige vilkår?

Hvis du er optaget i opsparingsafdelingen, men ikke længere opfylder betingelserne for at indbetale til opsparingsafdelingen, skal du kontakte os. Så kan vi rådgive dig om dine muligheder med pensionsordningen. Måske kan du have ret til forsikringer ved død, invaliditet eller kritisk sygdom.


Vil du undgå at indbetale for meget til ratepension?

I 2017 kan du maksimalt betale 53.500 kr. til ratepension og ophørende alderspensioner (skattekode 2 og 9) og 29.600 kr. til aldersforsikring (skattekode 33). Du skal dog selv være opmærksom på, at indbetaler du til andre ordninger, kan du komme til at overskride beløbsgrænsen. Bemærk at indbetalinger til arbejdsgiverordninger går forud for private ordninger.


Kontakt os, hvis du har indbetalt til ratepension eller aldersforsikring andre steder i år.

Vil du forhøje din pension?

Du kan gøre din pensionsordning endnu bedre ved selv at indbetale ekstra til den. Selv mindre beløb kan have stor betydning for din pension.


Læs mere om mulighederne ved frivillig indbetaling

Vil du kende dine vilkår for pensionsordningen?

Du finder vilkårene for din nye pensionsordning under Dine tal. Du skal være logget ind for at få adgang til vilkårene.


Vil du vide mere om dine omkostninger?

Du betaler omkostninger for din pensionsordning herunder administrations- og investeringsomkostninger.


Se pensionsordningens omkostninger her