Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på arkitektpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Fortsættelsesforsikring

Fratræder du dit job, kan du videreføre, det vil sige fortsætte, din gruppeforsikring på en individuel forsikring, kaldet en fortsættelsesforsikring. Prisen beregnes individuelt, men du skal ikke afgive helbredsoplysninger. Fortsættelsesforsikringen gælder sum ved visse kritiske sygdomme, invalidesum og gruppeforsikringssum ved død i Forenede Gruppeliv. 

Fordelen ved en fortsættelsesforsikring

Fordelen ved at købe en fortsættelsesforsikring er, at du

  • ikke skal give helbredsoplysninger, når du opretter den - netop fordi det er en fortsættelse af den gamle forsikring.
  • sikre dig en engangssum ved kritisk sygdom eller invaliditet
  • sikre dine efterladte økonomisk, hvis du dør, før du bliver 67 år.

En fortsættelsesforsikring bliver typisk dyrere

En fortsættelsesforsikring i Forenede Gruppeliv er som regel væsentlig dyrere end den oprindelige forsikring. Årsagen er, at andelen af skadeudbetalinger i den nye risikogruppe, du træder ind i, er væsentlig højere.

Andre muligheder

Hvis du er sund og rask, vil du i mange tilfælde kunne afgive nye helbredsoplysninger til andet privat forsikringsselskab og købe en billigere tilsvarende forsikring end en fortsættelsesforsikring i Forenede Gruppeliv.

Du kan også fortsætte din pensionsordning og bevare gruppelivsforsikringen. I nogle tilfælde skal du dog afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger for at kunne fortsætte pensionsordningen. Læs mere videreførsel af din pensionsordning.

Du skal reagere hurtigt

Ønsker du et tilbud på en fortsættelsesforsikring i Forenede Gruppeliv, skal du kontakte Forenede Gruppeliv med det samme - og senest inden 6 måneder efter, at gruppelivsforsikringen bortfalder på telefon 39 16 78 00 eller på mail: fortsat@fg.dk

Hvis en eventuel fortsættelsesforsikring fra Forenede Gruppeliv ikke er oprettet, inden din gruppelivsdækning bortfalder, får du en 3 måneders karensperiode. Det betyder, at du ikke er dækket i de 3 måneder. (Du betaler ikke i de 3 måneder). Er du i tvivl om, hvornår din gruppeliv bortfalder, kan du altid kontakte os.

Hvem er omfattet af gruppelivsforsikringen?

Du kan kun fortsætte gruppeforsikringen, hvis du allerede er omfattet af gruppelivsforsikringen, når du fratræder.

Som hovedregel skal du betale til pensionsordningen for at være omfattet af gruppelivsforsikringen, men også medlemmer med præmiefri forsikring (bidragsfri dækning) og præmiefritagelse (også kaldet bidragsfritagelse) er omfattet.