Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på arkitektpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Invalidepension

Invalidepension er en månedlig pension, du kan få udbetalt, hvis du på grund af sygdom eller ulykke mister din erhvervsevne.

Reglerne for invalidepensionen er løbende blevet ændret og afhænger af, hvornår du er optaget i pensionsordningen. Derfor kan reglerne være anderledes, end beskrevet her. Du kan se, hvordan du er dækket på din pensions- og forsikringsoversigt.

Halv eller hel invalidepension

Du kan få udbetalt:

  • Hel invalidepension - Din erhvervsevne er nedsat med mindst 2/3, inden du bliver 67 år
  • Halv invalidepension – din erhvervsevne er nedsat med mindst ½, inden du bliver 60 år

Hel invalidepensionen er som udgangspunkt 100 % af din livsvarige alderspension ved 67 år. Og du kan skrue op og ned for dækningen, hvis du har brug for det. Ved halv invaliditet er udbetalingen halvdelen af din invalidepension.

Du skal være optaget i pensionsordningen i 2010 eller senere for at have mulighed for at få udbetalt halv invalidepension. 

Pensionen kan udbetales til 65 eller 67 år, så længe din erhvervsevne er nedsat med halvdelen eller 2/3 og den beskattes som personlig indkomst. Du skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af udbetalingen. Læs mere om skatteregler.

Midlertidig eller varig invalidepension

Du kan få tilkendt midlertidig eller varig invalidepension. Udbetalingerne fortsætter, så længe du opfylder betingelserne for udbetaling:

  • Midlertidig invalidepension – udbetaling for en periode
  • Varig invalidepension - hvis det er usandsynligt, at erhvervsevnen kan genvindes.

Du kan læse de præcise regler i dine vilkår i Regler og paragraffer.

Modregning for anden indtægt

Indtægter, fx løn, indtægter som selvstændig, honorarer og lignende modregnes i invalidepensionen.

Får du hel invalidepension, nedsættes invalidepensionen med 50 øre for hver krone, du tjener over 53.500 kr. årligt (2017). Får du halv invalidepension, nedsættes den med 25 øre for hver krone, du tjener mere end 107.000 kr. (2017).

Du modregnes ikke for kapitalindkomst, sociale ydelser, private pensioner eller andre beløb, der ikke er arbejdsindtægt.

Midlertidig præmiefritagelse

Du har mulighed for at få midlertidig præmiefritagelse (bidragsfritagelse), selv om du ikke får invalidepension. Det kan du, hvis din indbetaling til pensionskassen på grund af midlertidig nedsat erhvervsevne, er nedsat med mindst halvdelen eller 2/3. Du kan få midlertidig præmiefritagelse for mellem 3 og 12 måneder.

Du kan læse mere om præmiefritagelse her