Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på arkitektpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Skatteregler ved indbetaling

Her får du et kort overblik over skattereglerne, når du indbetaler til din pensionsordning. Reglerne kan være forskellige afhængig af, om du indbetaler gennem din arbejdsgiver eller privat. 

Indbetaling gennem din arbejdsgiver

Din arbejdsgiver trækker din indbetaling fra din løn, før skatten bliver beregnet. På den måde får du fradrag for beløbet med det samme, og du skal ikke skrive beløbet på din årsopgørelse. En del af din indbetaling bliver måske brugt til pension eller forsikring, der ikke giver ret til fradrag. Se mere under de enkelte typer pension.

Privat indbetaling

Indbetaler du selv til din pensionsordning, det kan være i form af et privat indskud, eller fordi du betaler løbende til ordningen privat, kan du inden for visse grænser trække beløbet fra på din årsopgørelse. Se mere under de enkelte typer pension.

Arbejdsgiver går forud for privat indbetaling

Hvis du indbetaler privat i samme år som din arbejdsgiver også betaler til din pension, skal du være særlig opmærksom på evt. beløbsgrænser for indbetaling. Indbetalingen fra din arbejdsgiver nedsætter nemlig det beløb, du må indbetale privat. Indbetalingen fra din arbejdsgiver går forud for din private indbetaling.

Hvor meget betaler du via din arbejdsgiver?

Hvis du indbetaler via din arbejdsgiver, kan du altid kontakte os for at finde ud af, hvor meget vi forventer, der bliver brugt til de forskellige typer pension i løbet af et år.

Arkitekternes Pensionskasse indberetter til SKAT

Arkitekternes Pensionskasse har hvert år pligt til at indberette, hvor meget du og din arbejdsgiver betaler til din pensionsordning. Du kan se oplysningerne i dine personlige skatteoplysninger på skat.dk. Du bør altid tjekke, at SKAT bruger oplysningerne korrekt på din årsopgørelse.

Arbejdsmarkedsbidrag (AMB)

Indbetaler du via din arbejdsgiver, er der ikke betalt arbejdsmarkedsbidrag af indbetalingen. Derfor trækker vi arbejdsmarkedsbidrag af indbetalingen og sender beløbet til SKAT.

De forskellige skattefradrag

Reglerne for skattefradrag for indbetalingen er forskellige afhængig af, hvilken type udbetaling pengene bruges til, fx om det en livsvarig pension eller en ratepension. De forskellige typer af udbetaling, du kan vælge mellem, afhænger af, hvilken pensionsordning du har. Du kan logge ind og se præcis, hvilke pensioner og forsikringer du selv har

Indbetaling til pensioner, der udbetales hver måned (fradragsberettiget)

(skattekode 1)

Dette afsnit gælder indbetalinger til fx livsvarig alderspension, invalidepension, supplerende førtidspension, ægtefælle-/samleverpension og børnepension. 

Der er ikke nogen grænse for, hvor meget din arbejdsgiver må indbetale, eller hvor meget du må indbetale via din arbejdsgiver.

Der er heller ikke nogen grænse for, hvor meget du må indbetale privat, men det kan være, at fradraget for din private indbetaling skal fordeles over flere år.

Indbetaler du et fast beløb hver måned, har du fradrag for hele indbetalingen i indbetalingsåret, hvis der samlet bliver indbetalt i minimum 10 år. Er den samlede indbetaling kortere end 10 år (fx et indskud), kan du fradrage 1/10 af den samlede indbetaling hvert år i 10 år. Er indbetalingen i 2018 højst 50.400 kr., er det muligt at få fradrag for hele indbetalingen i indbetalingsåret. Det er en samlet beløbsgrænse, der gælder på tværs af alle dine private indbetalinger til livrenter.

Du har fradrag for indbetalingerne til og med i topskatten.

Indbetaling til pensioner, der udbetales hver måned i 10-30 år (fradragsberettiget)

(skattekode 2 og 9)

Dette afsnit gælder indbetalinger til fx ratepension, 10-årig supplerende opsparing og ophørende alderspension. 

Der gælder de samme regler, uanset om indbetalingen sker via din arbejdsgiver eller privat.

Du har fradrag for indbetalinger op til 54.700 kr. (2018). Det er en samlet beløbsgrænse, der gælder på tværs af pensionerne og på tværs af selskaber.

Vi sørger for, at der ikke bliver brugt mere end 54.700 kr. (2018) hos os. Men indbetaler du også til fx ratepension i en bank, eller har du allerede indbetalt et beløb gennem en anden pensionsordning tidligere i år, er det vigtigt, at du fortæller os det hurtigst muligt. Så kan vi måske nå at tage højde for det, så din samlede indbetaling i år ikke kommer over 54.700 kr. (2018). Indbetalinger over beløbsgrænsen bliver brugt til andre pensioner - normalt livsvarig alderspension.

Du har fradrag for indbetalingerne til og med i topskatten.

Indbetaling til aldersforsikring (ikke fradragberettiget) 

(skattekode 33)

Dette afsnit gælder indbetalinger til aldersforsikring eller dødsfaldssum uden fradragsret. Udbetalingen er skatte- og afgiftsfri.

Du har ikke ret til fradrag for indbetaling til aldersforsikring og dødsfaldssum. Der gælder de samme regler, uanset om indbetalingen sker via din arbejdsgiver eller privat. 

Hvis du indbetaler til en af disse pensionstyper via din arbejdsgiver, trækker vi 40 % i foreløbig skat af den del af indbetalingen, du anvender til aldersforsikring eller dødsfaldssum uden fradragsret. Beløbet afregner vi til SKAT. 

Hvor meget du må indbetale til din aldersforsikring i 2018, afhænger af din alder. I 2018 er grænsen, for dig der har mere end fem år, til du når din folkepensionsalder, 5.100 kr. Har du fem år eller mindre, til du når din folkepensionsalder, er grænsen i 2018 46.000 kr. 

Vær opmærksom på, at udbetaling af pension kan betyde, at du ikke til senere kan indbetale det maksimale til en aldersforsikring de sidste fem år op til din folkepensionsalder. Læs om såkaldte diskvalificerende udbetalinger.

Det er en samlet beløbsgrænse, der gælder på tværs af alle dine aldersforsikringer i alle selskaber.

Vi sørger for, at der ikke bliver brugt mere end henholdsvis 5.100 kr. eller 46.000 kr. (2018) afhængig af din alder til aldersforsikring hos os. Men indbetaler du også til aldersforsikring i fx en bank (aldersopsparing), eller har du allerede indbetalt et beløb gennem en anden pensionsordning tidligere på året, er det vigtigt, at du fortæller os det hurtigst muligt. Så kan vi måske nå at tage højde for det, så din samlede indbetaling ikke kommer over det maksimalt tilladte for dig. Indbetaling over beløbsgrænsen bliver brugt til andre pensioner – normalt livsvarig alderspension.

Hvis du samlet set betaler mere end det maksimalt tilladte til aldersforsikring, skal du betale 20 % i afgift af det overskydende beløb. Har du foretaget en diskvalificerende udbetaling, og du overskrider det tilladte indbetalingsloft (pt. 5.100 kr.), skal du dog betale en afgift på 40 % af det overskydende beløb. SKAT regner selv beløbet med på din årsopgørelse. Overføres det overskydende beløb i stedet til en fradragsberettiget dækning i året efter indbetalingsåret, kan du få sat afgiften ned til kun 4 % af det overførte beløb.

Indbetalinger til aldersforsikring tæller med i grundlaget for beregning af topskat.

Indbetaling til gruppelivsforsikring (ikke fradragsberettiget) 

(skattekode 5)

Gruppelivsforsikring kan fx være dækning ved visse kritiske sygdomme, ulykkesforsikring, invalidesum, engangsbeløb ved førtidspension og engangssummer, der udbetales til dine efterladte ved din død. Har din pensionsordning tilknyttet en sundhedsforsikring, kan indbetalinger til den også være omfattet af reglerne i dette afsnit.

Du har ikke ret til fradrag for indbetaling til gruppelivsforsikring. Udbetalingen er skatte- og afgiftsfri. 

Indbetaler du via din arbejdsgiver, hvor arbejdsgiveren allerede har set bort fra beløbet ved beregning af skatten af din løn, indberetter vi beløbet til SKAT. Herefter indgår beløbet som B-indkomst på din årsopgørelse. Hvis du vil undgå restskat, skal du sørge for, at indbetalingen indgår i din forskudsopgørelse.

Indbetaling til øvrige pensioner (ikke fradragsberettiget)

(skattekode 7)

Har du en pensionsopsparing, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, har du ikke ret til fradrag for indbetalingen. Udbetalingen er skatte- og afgiftsfri.

Du skal betale skat af rentetilvæksten (kapitalindkomst) i både opsparings- og udbetalingsperioden. Vi indberetter renten til SKAT. Herefter indgår beløbet som kapitalindkomst på din årsopgørelse. Hvis du vil undgå restskat, skal du sørge for, at renten indgår i din forskudsopgørelse.

Nyt pensionsfradrag fra 2018

Fra 2018 får du et ekstra fradrag for indbetalinger til fradragsberettigede alderspensioner. Det kan du læse mere om her.