Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på arkitektpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Har du betalt for meget til din pension?

Skal du betale restskat på grund af for stor indbetaling til ratepension, ophørende alderspension eller aldersforsikring? Vi kan muligvis hjælpe dig med at få rettet årsopgørelsen fra SKAT ved at ændre på sammensætningen af dine pensioner i Arkitekternes Pensionskasse.

Du måtte i 2017 samlet set indbetale 53.500 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag til ratepension, ophørende alderspension og 10-årig supplerende opsparing. For aldersforsikring var grænsen i 2017 29.600 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag. Grænsen for hvor meget du må indbetale, gælder både indbetaling via din arbejdsgiver og indbetalinger til private pensioner. Indbetaler du til en privat pension, skal den korrigeres først, hvis du kommer over loftet for indbetalinger. Her skal du kontakte leverandøren af din private pensionsordning for at få korrigeret pensionsindbetalingen hos dem.

Har du betalt for meget til en aldersforsikring, betaler du 20 pct. i afgift af den del, der overstiger maksimumbeløbet. Ved at overføre det du har betalt for meget til en ratepension, ophørende alderspension, 10-årig supplerende opsparing eller livsvarig alderspension, vil du kun betale 4 pct. i afgift af den del, der overstiger maksimumbeløbet.

Hvad gør du, hvis du har indbetalt for meget i 2017?

  • Hvis du har betalt for meget til ratepension, ophørende alderspension og 10-årig supplerende opsparing, skal du følge dette link til SKATs blanket 07.083A.
  • Har du betalt for meget til aldersforsikring, skal du følge dette link til SKATs blanket 07.085.
  • Du skal udfylde og underskrive den relevante blanket og sende den til Sampension. Du behøver ikke din arbejdsgivers underskrift, da vi blot flytter værdien, der svarer til det for meget indbetalte fra din ratepension, ophørende alderspension, 10-årige supplerende opsparing eller aldersforsikring, og i stedet bruger værdien på en anden pensionstype.
  • Husk, at hvis du har indbetalt penge til en ratepension eller en aldersforsikring i din bank, skal du kontakte banken for at få korrigeret dine skatteoplysninger, da der er tale om private indbetalinger.
  • Send os desuden dokumentation for, hvad du i alt har indbetalt til ratepension, ophørende alderspension og/eller aldersforsikring i 2017. Oplysningerne finder du ved at logge ind på SKAT og gå til ”Skatteoplysninger”. Her vil du kunne se de enkelte ordninger og indbetalinger. Bemærk, at der er et afsnit for henholdsvis arbejdsgiveradministrerede ordninger og et for privattegnede ordninger. Et skærmdump er tilstrækkelig dokumentation.
  • Når vi har modtaget de nødvendige oplysninger, ændrer vi din pensionsordning, og sender en ny indberetning til SKAT. Vi sender også et brev eller en besked til dig ved samme lejlighed. Du skal derefter selv kontakte SKAT og gøre dem opmærksom på den ændrede indberetning. SKAT genberegner herefter din årsopgørelse

Undgå restskat fremover

Ønsker du at undgå en ny restskat for 2018, hvor loftet på indbetaling til rate- og/eller ophørende alderspension er på 54.700 kr. og for aldersforsikring henholdsvis 5.100 kr. eller 46.000 kr. afhængig af din alder efter arbejdsmarkedsbidrag, er der et par ting, du skal være opmærksom på:

  • Hvis du indbetaler til andre pensionsordninger udover din pension hos Arkitekternes Pensionskasse.
  • Hvis du skifter job i løbet af året, og får en ny pensionsordning i den forbindelse.
I begge tilfælde beder vi dig kontakte os, så vi kan tage højde for din indbetaling andre steder.