Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på arkitektpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Særlige regler for selvstændige

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du have nogle særlige regler for fradrag i forbindelse med indbetaling til din pension.

Ved drift af egen virksomhed

Som selvstændig erhvervsdrivende har du en ekstra mulighed for at få fradrag ved indbetaling til livsvarig alderspension. Ved indbetaling til andre pensioner end livsvarig alderspension er du omfattet af de samme skatteregler ved indbetaling, som alle andre.

Har du overskud i din virksomhed det enkelte år, kan du gøre brug af det alternative "30 pct. opfyldningsfradrag" for selvstændige. I stedet for at være begrænset af de almindelige regler om at fradrage 1/10 af indskuddet i 10 år, eller anvende det almindelige opfyldningsfradrag på 51.500 kr. (2019), kan du indskyde op til 30 pct. af overskuddet i din virksomhed det enkelte år – og få fradrag for hele indskuddet i indbetalingsåret.

Kommer du til at indbetale mere end 30 pct. af overskuddet det enkelte år, kan du ikke få det overskydende beløb tilbage. I stedet fremføres det overskydende beløb til fradrag næste år.

Ved salg af egen virksomhed

Hvis en nærmere række betingelser er overholdt, kan du ved salg af din selvstændige erhvervsvirksomhed efter dit 55. år indskyde op til 2.803.900 kr. (2019) på livsvarig alderspension, ophørende alderspension eller ratepension – og få fradrag for hele indskuddet i den skattepligtige fortjeneste ved salget. Er du hovedaktionær, og afstår du dine aktier i en erhvervsmæssig virksomhed, sidestilles det med at afstå selvstændig erhvervsvirksomhed.

Ved oprettelse af ratepension kan udbetaling tidligst begynde 5 år efter oprettelsen. Til gengæld er der ikke noget seneste udbetalingstidspunkt for ratepension.

Rådgivning

Du kan altid kontakte os, hvis du vil vide mere om fradragsreglerne for selvstændigt erhvervsdrivende. Du kan også kontakte din revisor eller en anden økonomisk rådgiver og læse mere på skat.dk.

Du kan læse mere om selvstændige og pension her