Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på arkitektpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Skatteregler ved udbetaling

Udbetalinger fra din pensionsordning beskattes forskelligt afhængig af, hvilken type pension eller forsikring der bliver udbetalt. Du betaler ikke arbejdsmarkedsbidrag (AMB) af pensionsudbetalinger.

Her er et overblik over de forskellige regler for beskatning af udbetaling fra pensionsordninger. Det er en generel oversigt, og det er forskelligt, hvilke pensioner og forsikringer man har. Du kan logge ind og se, hvilke pensioner og forsikringer du selv har

Vær opmærksom på, at udbetaling af pension kan betyde, at du ikke til senere kan indbetale det maksimale til aldersforsikring de sidste fem år op til din folkepensionsalder. Læs om såkaldte diskvalificerende udbetalinger.

Skatteregler ved udbetaling af pension

Pensioner og forsikringer

Beskatning ved udbetaling

Skattekode

Livsvarig alderspension
Invalidepension eller erhvervsudygtighedsforsikring
Børnepension 
Ægtefælle- og samleverpension
Supplerende førtidspension
10-årig supplerende opsparing
Erhvervsudygtighedsforsikring
Ophørende alderspension

Månedlig pension bliver beskattet som personlig indkomst.

Ved udbetaling som engangsbeløb efter din død skal der betales 40 % afgift.

1 eller 9

Ratepension

Månedlig pension til dig selv, din ægtefælle, din samlever og/eller børn under 24 år bliver beskattet som personlig indkomst.

Ved udbetaling som engangsbeløb efter din død skal der betales 40 % afgift.

2

Alderssum/kapitalpension
Dødsfaldssum

Afgift på 40 %.

Der gælder lavere afgiftssatser, hvis pensionsordningen er oprettet før 1980.

1 eller 3

Aldersforsikring

Udbetaling er skatte- og afgiftsfri.

33

Dækning ved visse kritiske sygdomme
Invalidesum
Dødsfaldssum
Børnesum
Engangsbeløb ved førtidspension
Fortsættelsesforsikring
Ulykkesforsikring

Udbetaling af et engangsbeløb er skatte- og afgiftsfri.

For pensionsordninger oprettet før den 22. oktober 1985 kan beskatningen være anderledes.

5

Pensioner oprettet uden fradrag for indbetalingen efter pensionsbeskatningsloven § 53 A

Udbetalinger er skatte- og afgiftsfri.

Afkastet (tilskrevne renter) beskattes årligt som kapitalindkomst.

7

Ud over eventuel skat og afgift efter pensionsbeskatningsloven, skal der også betales boafgift efter reglerne i boafgiftsloven.

Afgift ved ophævelse af pensionsordningen (genkøb)

Får du udbetalt værdien af din pensionsordning som et engangsbeløb "før tid", det vil sige før du opnår den tidligste pensionsalder på pensionsordningen, skal du betale en afgift på op til 60 % til Skattestyrelsen.

Afgiften kan være lavere, hvis pengene udbetales på grund af invaliditet. Det gælder dog ikke udbetaling af ratepension som et engangsbeløb, hvor afgiften altid udgør 60 %.

Du er velkommen til at kontakte os for at få mere at vide om din mulighed for genkøb. Du kan også logge ind og se dine vilkår under "Dine tal".