Arrow Left
Pensionsalderen stiger

Fald i risikodækninger

Dine risikodækninger, det vil sige dine udbetalinger ved død og invaliditet, står i forhold til din alderspension beregnet i henhold til det tekniske grundlag. Når udbetaling fra alderspensionen i henhold til teknisk grundlag falder, vil dine risikodækninger også blive lavere.  

Du kan sætte dine dækninger ved invaliditet og død op. 

Hvis fx din invalidepension svarer til 100 % af din alderspension, vil din invalidepension falde lige så meget som din alderspension. Ægtefælle- og samleverpension svarer som udgangspunkt til 60 % af den forventede alders- eller invalidepension. Børnepension svarer som udgangspunkt til 20 % af den forventede alders- eller invalidepension.

Tilpas dine dækninger

Du har mulighed for at justere dine risikodækninger, så faldet bliver mindre. Hvis du ønsker at tilpasse din invalidepension, skal du afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger efter gældende regler.

Ægtefælle- og børnepensionernes størrelse må højst udgøre 60 % og 20 % af den højeste af alders- eller invalidepensionen. Andelen bliver beregnet ud fra den af pensionerne, der er højest. Det betyder, at hvis dine dækninger allerede udgør det maksimale, kan du ikke ændre på dem, uden først at ændre på din alders- eller invalidepension.

Enkelte medlemmer har tilvalgt en dødsfaldsdækning – den vil også blive påvirket af den ændrede alderspension.

Vi anbefaler dig at kontakte en pensionsrådgiver, hvis du ønsker at tilpasse dine risikodækninger.

Dine gruppelivsforsikringer er ikke påvirket af levetidsændringen..