Arrow Left
Pensionsalderen stiger

Tidligere ændringer af prognoser

Ændringer beskrevet nedenfor er fra januar 2017 - vil du kende til seneste ændringer fra 1. januar 2019 så læs her.

I 2016 besluttede din pensionskasse at ændre beregnings-renten og levetidsforudsætningerne fra 2017. Det betød, at dine forventede udbetalinger blev lavere bl.a. fordi udbetalingerne skulle strækkes over flere år. Samtidig begyndte vi at vise dine udbetalinger i nutidskroner for at give dig et mere reelt billede af den fremtidige pension. Teksterne herunder kan du se, hvad vi skrev dengang.

En lavere beregningsrente

Arkitekternes Pensionskasse har i 2016 sat beregningsrenten ned fra de nuværende 4,25 til 3,75 pct. – det skal give et mere realistisk billede af din pension. Ændringen trådte i kraft 1. januar 2017.

Læs mere

Fald i risikodækninger

Dine risikodækninger, det vil sige dine udbetalinger ved død og invaliditet, står i forhold til din alderspension beregnet i henhold til det tekniske grundlag. Når din forventede udbetaling fra alderspensionen falder, vil dine risikodækninger også blive lavere. 

Læs mere

Medlemmerne får andel af egenkapitalen

For at begrænse faldet i medlemmernes pensioner på grund af den lavere beregningsrente og den længere levetid får alle tilført en del af pensionskassens egenkapital.

Læs mere

Nutidskroner og ny prognose-fremregning

Fremover kan du se dine tal i nutidskroner - så kender du din købekraft, når du bliver pensionist.

Læs mere

Tabeller - sådan påvirkes din pension

Her kan du se tal for, hvordan pensionerne påvirkes af ændringerne.

Læs mere

Vi lever længere

Levetiden for medlemmerne af Arkitekternes Pensionskasse er stigende – det er godt nyt, men betyder også din alderspension skal strække i flere år og at de årlige udbetalinger falder.

Læs mere