Arrow Left
Pensionsalderen stiger

Hvad betyder længere levetid for din pensionsordning

Over en årrække er den forventede levetid steget år for år, og en ung i dag kan forvente at fejre sin 90-års fødselsdag. Det betyder, at pensionen skal strækkes over flere år.

Levetidsforudsætningerne blev senest opdateret 1. januar 2017. Finanstilsynet har i 2018 indført en justeret metode til beregning af den forventede levetid for danskere med en pensionsopsparing. Fremover fastsættes de forventede fremtidige levetidsforbedringer på baggrund af udviklingen i levetiden i Danmark i de sidste 20 år i stedet for over 30 år, som man hidtil har gjort. Derfor justerer vi levetidsforudsætningerne fra 1. januar 2019.

For at mindske det fald i pensionerne, som den længere levetid medfører, finansierer pensionskassen en del af faldet i pensionen via de midler der i dag ligger i egenkapitalen.

Læs mere om tilskud fra egenkapital

For dig der endnu ikke modtager pension, vil de nye længere levetider og de reducerede prognosedepotrenter betyde ændringer i de prognoser du kan finde på din Pensions- og Forsikringsoversigt.

Konsekvenserne er individuelle, men det vil generelt betyde, at der for medlemmer under 50 år forventes en stigning i prognoserne, mens der for medlemmer over 50 år forventes et fald. I nedenstående tabel gives et overblik over det forventede ændringer for medlemmer med en standardsammensætning:

Alder

Forventet ændringer i alderspension

35 år

Forventet stigning på ca. 1 %

40 år

Forventet stigning på ca. 1 %

45 år

Forventes uændret

50 år

Forventet fald på 2 %

55 år

Forventet fald på 3 %

60 år

Forventet fald på 4 %

65 år

Forventet fald på 1 %

 Læs mere om prognoser her.

Ændringerne har også betydning for dine risikodækninger, fx invalidepension og børnepension, da de beregnes ud fra alderspensionen. Læs mere om ændringer i risikodækninger.