Arrow Left
Pensionsalderen stiger

Hvordan påvirkes din udbetalte alderspension?

Over en årrække er den forventede levetid steget år for år. Det betyder, at pensionen skal strækkes over flere år.

Levetidsforudsætningerne blev senest opdateret 1. januar 2017. Finanstilsynet har i 2018 indført en justeret metode til beregning af den forventede levetid for danskere med en pensionsopsparing. Fremover fastsættes de forventede fremtidige levetidsforbedringer på baggrund af udviklingen i levetiden i Danmark i de sidste 20 år i stedet for over 30 år, som man hidtil har gjort. Derfor justerer vi levetidsforudsætningerne fra 1. januar 2019.

For at mindske det fald i pensionerne, som den længere levetid medfører, finansierer pensionskassen en del af faldet i pensionen via de midler der i dag ligger i egenkapitalen.

Læs mere om tilskud fra egenkapital.

For dig, der allerede modtager alderspension, sker der et fald i den pension du modtager fra 1. januar 2019. Det forventede fald kan ses af nedenstående tabel.
Bemærk at der er tale om eksempler. I slutningen af december modtager du din Pensionsmeddelelse, som indeholder den pension du får udbetalt i 2019.

Alder Forventet fald for igangværende udbetaling af alderspension
65 årca. 1 %
70 årca. 2 %
75 årca. 3,5 %
80 årca. 4 %
85 årca. 3 %
90 årca. 1,5 %