Arrow Left
Pensionsalderen stiger

Medlemmerne får andel af egenkapitalen

For at begrænse faldet i medlemmernes pensioner på grund af den længere levetid får alle tilført en del af pensionskassens egenkapital.

I en medlemsejet pensionskasse er ejere og medlemmer de samme. Derfor tilhører egenkapitalen medlemmerne og bruges over tid til pension til medlemmerne. Din pensionskasse har i en årrække lagt en del af renteoverskuddet til side til at kunne kompensere dig og de andre medlemmer for en længere levetid.

I praksis individualiserer vi en større del af pensionskassens egenkapital for at begrænse faldet i dine pensioner. Det betyder, at vi indregner din andel af egenkapitalen, når vi beregner din pension. Vi har beregnet din andel af egenkapitalen i forhold til din opsparing.