Arrow Left
Pensionsalderen stiger

Pensionsreformer

Folketinget har besluttet at hæve folkepensionsalderen løbende i takt med, at danskerne lever længere - kaldet Tilbagetrækningsreformen. Dermed får vi forskellig folkepensionsalder i forhold til, hvornår vi er født. Pensionsordningen indrettes, så den følger disse ændringer.

Folketinget har i flere omgange vedtaget reformer, der skal løse de udfordringer, højere levealdre fører med sig. Et bredt flertal på Christiansborg aftalte blandt andet Velfærdsreformen i 2006 og Tilbagetrækningsreformen i 2011 på baggrund af udsigten til længere levetid og flere ældre.

Folkepensionsalderen stiger

Hvert femte år vurderer Folketinget, om danskernes folkepensionsalder skal stige. Din folkepensionsalder kan løbende blive forhøjet, fordi folkepensionsalderen fremover tilpasses den gennemsnitlige levealder. Det betyder, at du først som 68-årig kan få udbetalt folkepension, hvis du er født 1. januar 1963 eller senere.

Reformerne indeholder blandt andet en aftale om: 

  • at folkepensionsalderen hæves fra de nuværende 65 år til 67 år efter et fastlagt skema fra 2019 til 2022, så folkepensionsalderen vil være 67 år i 2022.
  • at folkepensionsalderen på 67 år fastfryses i årene 2022-2030.
  • at folkepensionsalderen fra 2030 skal stige med yderligere et år ad gangen hvert femte år i takt med en fortsat længere levealder. 

Hvad betyder det for din pensionsordning

For at imødekomme den stigende folkepensionsalder har vi indrettet pensionsordningen, så den følger disse ændringer. Det betyder, at mange af pensionsordningens forsikringer fortsætter til den enkeltes egen gældende folkepensionsalder.

På samme måde regner vi din forventede alderspension – det vi kalder en prognose – ud fra netop din folkepensionsalder. Du kan se, hvad det betyder for dig på din pensions- og forsikringsoversigt.

Se din folkepensionsalder