Nøgletal

Afkastet er opgjort pr. 30. november 2020

Afkast i gennemsnitsrente (nøgletal N1) før skat 
År-til-dato1,0 %
  
Januar 2020-0,2 %
Februar 2020-2,5 %
Marts 2020-8,8 %
April 20204,2 %
Maj 20202,1 %
Juni 20201,1 %
Juli 20201,3 %
August 20201,2 %
September 2020-0,4 %
Oktober 2020-0,5 %
November 20204,0 %
Udvalgte hovedtal (mio. kr)20192018
Medlemsbidrag388373
Pensionsydelser-253-258 
Investeringsafkast før skat920,5-193,3
Pensionshensættelser, i alt7.132,16.450,4
Pensionsmæssige driftsomkostninger, i alt-4,9-5,4
Pensionsteknisk resultat9,94,4
Årets resultat186-35
Afkastnøgletal20192018
Afkast før pensionsafkastskat, gennemsnitsrente10,2-2,1%

Pensionsordningens omkostninger

Læs mere